نویسنده = سالار منیعی
ارزیابی احتمالاتی رفتار فروریزش ساختمان‌های کوتاه نامتقارن در پلان

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 47-69

سالار منیعی؛ عبدالرضا سروقد مقدم؛ محسن غفوری آشتیانی