نویسنده = مریم‌السادات موسوی
تعداد مقالات: 1
1. جواب تحلیلی برای آبرفت اشباع یک‌بعدی تحت اثر مؤلفه قائم زلزله

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 17-25

مرتضی جیریایی شراهی؛ مریم‌السادات موسوی