نویسنده = غلامرضا لگزیان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار ساده شده سازه با حرکت گهواره ای توسط هسته صلب به همراه تیرهای پیوند

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 87-102

غلامرضا لگزیان؛ بهرخ حسینی هاشمی؛ محمود حسینی