نویسنده = محسن ایثاری
بررسی اثرات توپوگرافی در ساختگاه سد پاکویما با روش اجزای مرزی سه‌بعدی در حوزه زمان

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 23-34

عبداله سهرابی بیدار؛ محسن ایثاری؛ رضا تاری‌نژاد؛ شهرام مقامی