نویسنده = سید حمید لاجوردی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین مدول برشی حداکثر محصور نشده خاک رس تثبیت شده با آهک بوسیله دستگاه المان خمشی

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 25-37

10.48303/bese.2021.243756

صیدحسن جعفری؛ سید حمید لاجوردی؛ محمد شریفی پور؛ محسن کمالیان