نویسنده = سعید غفارپور جهرمی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی پارامتریک دوران و جابه‌جایی دیوار حائل وزنی در زمان زلزله

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 37-50

سعید غفارپور جهرمی؛ ساره بحرینی


2. بررسی اثر عوارض توپوگرافی های هم جوار بر پاسخ لرزه ای ساختگاه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 15-32

سعید غفارپور جهرمی؛ سما کارخانه