نویسنده = مجید محمدی
تعداد مقالات: 9
5. ضریب اصلاح m برای میانقاب‌های با و بدون بازشو بر اساس اطلاعات آزمایشگاهی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 107-119

مجید محمدی؛ علیرضا سرمایه خواه


6. اثر اتصالات پس کشیده کابلی بر خرابی پیش‌رونده سازه های فلزی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 119-131

مجید محمدی؛ ناهید اینانلو


7. بررسی رفتار جانبی قاب میان‌پر تحت اثر بار قائم

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 119-132

کاوه فرجی نجارکلائی؛ مجید محمدی؛ نادر فنائی