نویسنده = امید بهار
تعداد مقالات: 5
1. تشخیص آسیب با استفاده از شاخص آسیب انرژی و جابه‌جایی در فاز تحلیلی مدل ASCE

دوره 7، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 83-99

محمدجواد خسرویانی؛ امید بهار؛ سید هومن قاسمی