نویسنده = حمید زعفرانی
توسعه‌ی مدل‌های پیش‌بینی جنبش زمین در ناحیه‌ی لبه برخورد فرورانشی مکران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-12

10.48303/bese.2022.700021

حمید زعفرانی؛ محمدرضا سقراط؛ زهرا نصرالهی فر


ارائه سناریوهای لرزه‌ای احتمالاتی مبتنی بر بهینه‌سازی جهت تحلیل خسارت لرزه‌ای شریان‌های حیاتی شهر قم

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-14

سید محمد مهدی غفوری؛ حمید زعفرانی؛ محمد رضا عدل پرور


آسیب‌شناسی رفتار و باورهای عمومی در خصوص زلزله؛ مطالعه موردی: شهر بابل

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 157-169

عادل فرجی؛ حمید زعفرانی؛ فرخ پارسی‌زاده


شبیه‌سازی سیکل‌های زلزله مبتنی بر فیزیک لغزش جهت ارزیابی پارامترهای لرزه‌ای در ناحیه البرز

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1-14

محمدرضا علی پور؛ علیرضا خداوردیان؛ حمید زعفرانی؛ محمد رحیمیان


اثر تنش کولمب بر مدل های وابسته به زمان احتمال وقوع زلزله در زاگرس

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-11

سمانه کاظمی؛ حمید زعفرانی


تعیین تابع سمی‌واریوگرام مؤلفه‌های قائم برای داده‌های شتاب‌نگاری ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-10

حمید زعفرانی؛ سید محمد مهدی غفوری؛ مهسا شفیعی


بانک داده‌های منتخب حرکات قوی زمین برای زلزله‌های ایران

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 21-34

حمید زعفرانی؛ محمد رضا سقراط


تخمین احتمال گسیختگی قطعه‌ی شمال غربی گسل شمال تبریز، با لحاظ کردن عدم قطعیت‌های موجود

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 29-40

زهرا منفرد؛ حمید زعفرانی؛ جمشید فرجودی


بررسی تأثیر تغییرات تنش کولمب بر مدل‌های زمان وابسته در شرق ایران

دوره 2، شماره 4، دی 1394، صفحه 1-10

سمیرا سرخوندی؛ حمید زعفرانی؛ عباس قلندرزاده