نویسنده = عباس قلندرزاده
تعداد مقالات: 10
1. بررسی اندرکنش پی‌های سطحی و گسلش شیب‌لغز با استفاده از مدل‌سازی سانتریفیوژ

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 13-28

وحید صدرا؛ عباس قلندرزاده؛ مهدی آشتیانی


4. بهبود پاسخ لرزه ای دیوارهای حائل تسلیم نشده با استفاده از لایه های کاهنده فشار پلیمری

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 53-67

ایمان گل پذیر؛ عباس قلندرزاده؛ محمدکاظم جعفری


6. طراحی و ساخت جعبه برش دو بخشی جهت مدل‌سازی گسلش عادی و معکوس در دستگاه سانتریفیوژ ژئوتکنیکی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 39-59

ناصر تالی؛ غلامرضا لشکری پور؛ ناصر حافظی مقدس؛ عباس قلندرزاده


7. پاسخ لرزه ای رسوبات آبرفتی ناشی از مؤلفه قائم زلزله های حوزه ی نزدیک گسل

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-20

علی کاوند؛ سید احمد سرکشیک زاده مطلق؛ عباس قلندرزاده


8. مدل‌سازی گسلش نرمال و تونل قطعه‌ای در سانتریفیوژ ژئوتکنیکی

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 73-90

مجید کیانی استیار؛ عباس قلندرزاده؛ توحید اخلاقی


9. بررسی تأثیر تغییرات تنش کولمب بر مدل‌های زمان وابسته در شرق ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-10

سمیرا سرخوندی؛ حمید زعفرانی؛ عباس قلندرزاده


10. تأثیر تونل مترو شهر تهران بر پاسخ لرزه‌ای سطح زمین در محدوده رفتار خطی خاک: مطالعه آزمایشگاهی و عددی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 15-36

محمدحسن بازیار؛ عباس قلندرزاده؛ مسعود رابطی‌مقدم