نویسنده = محمد علی جعفری صحنه‌سرایی
کاربرد میراگرهای MR در کنترل لرزه‌ای سازه‌ها به روش جداسازی جرمی قائم

دوره 8، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 57-66

10.48303/bese.2021.242931

محمد شاهرخ عبدی؛ مسعود نکویی؛ محمد علی جعفری صحنه‌سرایی