نویسنده = مهنوش بیگلری
تأثیر مکش بر پاسخ لرزه‌ا‌ی خطی و خطی معادل خاکها‌ی غیر اشباع

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 39-46

فرشاد فولادی؛ مهنوش بیگلری؛ ایمان عشایری


استخراج معادلات انتشار امواج رایلی در سطح محیط نیمه بی‌نهایت غیراشباع

دوره 1، شماره 1، دی 1393، صفحه 51-57

ایمان عشایری؛ مهنوش بیگلری؛ مجید رضایی‌صفت