نویسنده = مصطفی علامه زاده
برآورد پارامتر هرست وابسته به زمان در بزرگی زمین‌لرزه‌های کالیفرنیا

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 17-25

یاسمن ملکی یورتچی؛ مصطفی علامه زاده


تخمین مقادیرحداکثر شتاب جنبش نیرومند زمین توسط سه مدل شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 1-19

علی نصراله نژاد؛ مصطفی علامه زاده؛ غلام جوان دلویی


شکل‌گیری خوشه‌های پر خطر لرزه‌ای

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 47-54

مصطفی علامه‌زاده؛ محسن بهرامی؛ علی شفیق