نویسنده = بهرخ حسینی هاشمی
مطالعات آزمایشگاهی بر رفتار اتصالات بکار رفته در ساختمان های فولادی سرپل ذهاب قبل و بعد از آسیب زلزله 21 آبان 1396

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

امیرحسین لوک زاده؛ بهرخ حسینی هاشمی


بررسی عددی رفتار اتصال صلب فلنجی با عمق کاهش یافته و فیوز قابل تعویض

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 65-76

10.48303/bese.2021.243723

الله رضا مرادی گروسی؛ مهرزاد تحملی رودسری؛ بهرخ حسینی هاشمی


بهبود رفتار سیستم دیوار برشی فولادی با رویکرد تیر پیوند

دوره 6، شماره 4، دی 1398، صفحه 75-85

حدیث محمدمرادی؛ بهرخ حسینی هاشمی؛ محمدعلی جعفری صحنه سرایی


بررسی رفتار ساده شده سازه با حرکت گهواره ای توسط هسته صلب به همراه تیرهای پیوند

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 87-102

غلامرضا لگزیان؛ بهرخ حسینی هاشمی؛ محمود حسینی


مطالعه‌ای بر مشخصات فیوزهای پیرامونی استفاده شده در ساختمان‌های تعمیرپذیر فلزی با حرکت الاکلنگی

دوره 5، شماره 4، دی 1397، صفحه 99-113

حسین کاظمی‌فرد؛ محمود حسینی؛ مسعود نکویی؛ بهرخ حسینی هاشمی


ارزیابی آزمایشگاهی اتصال صلب فلنجی با مقطع کاهش یافته و فیوز قابل تعویض

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 125-137

الله‌رضا مرادی گروسی؛ مهرزاد تحملی رودسری؛ بهرخ حسینی هاشمی