نویسنده = محسن غفوری آشتیانی
شناسایی تعداد ترک با رفتار دو خطی در سازه‌های قابی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 31-41

10.48303/bese.2021.246529

پیمان داوری؛ کارن خانلری؛ محسن غفوری آشتیانی؛ محمود حسینی


بررسی اثر مؤلفه قائم زلزله‌ حوزه نزدیک بر رفتار لرزه‌ای پل‌های جداسازی شده

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 73-90

محمود میناوند؛ محسن غفوری آشتیانی؛ منصور ضیائی‌فر


ارزیابی احتمالاتی رفتار فروریزش ساختمان‌های کوتاه نامتقارن در پلان

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 47-69

سالار منیعی؛ عبدالرضا سروقد مقدم؛ محسن غفوری آشتیانی