نویسنده = مسعود حاجی علیلوی بناب
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل عددی پاسخ لرزه‌ای تونل زیرزمینی مترو تبریز

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 85-101

مجید فرین؛ مسعود حاجی علیلوی بناب؛ توحید اخلاقی


2. بررسی رفتار لرزه‌ای تونل مترو دایروی در ماسه خشک توسط آزمایش‌های میز لرزه

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 69-85

مجید فرین؛ مسعود حاجی علیلوی بناب


3. بررسی تأثیر احداث ستون‌های سنگی بر فرکانس اصلی ساختگاهی به روش اجزای محدود

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 73-84

مسعود مطلبیان؛ مسعود حاجی علیلوی بناب؛ محمد داوودی