کلیدواژه‌ها = زلزله
تعداد مقالات: 9
1. اثر پالس سرعت زلزله‌‏های نزدیک به گسل بر رفتار لرزه‏‌ای یک ساختمان بلندمرتبه

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 69-82

سهیل همتی؛ محمدعلی اصغری ورزنه؛ اکبر واثقی


3. تأثیر بار انفجار توأم با بار زلزله بر رفتار غیرخطی سازه

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 119-132

رضا کامگار؛ یوسف عسگری؛ نوراله مجیدی


4. آسیب‌شناسی رفتار و باورهای عمومی در خصوص زلزله؛ مطالعه موردی: شهر بابل

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 157-169

عادل فرجی؛ حمید زعفرانی؛ فرخ پارسی‌زاده


5. ارائه مدلی به‌منظور بهبود ایمنی بافت‌هـای شهـری در برابر زلزلــه با توسعه پایگاه‌های جستجو، نجات و امداد

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 67-88

ربابه رباط میلی؛ کامبد امینی حسینی؛ یاسمین استوار ایزدخواه


7. تعیین ضریب باربری لرزه‌ای پی‌های سطحی تحت بار مایل با استفاده از معادله‌ی کوتر

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 37-49

مرتضی جیریایی شراهی؛ سید مجتبی موسوی اوریمی