کلیدواژه‌ها = پالس سرعت
اثر پالس سرعت زلزله‌‏های نزدیک به گسل بر رفتار لرزه‏‌ای یک ساختمان بلندمرتبه

دوره 7، شماره 3، آذر 1399، صفحه 69-82

سهیل همتی؛ محمدعلی اصغری ورزنه؛ اکبر واثقی


بررسی ماهیت پالس‌گونه زلزله‌های نزدیک گسل با استفاده از تبدیل S

دوره 1، شماره 1، دی 1393، صفحه 13-30

غلامرضا قدرتی امیری؛ سالار آرین مقدم