کلیدواژه‌ها = پالس سرعت
بررسی تاثیر پارامترهای طیفی رکوردهای حوزه نزدیک دارای پالس پیوسته سرعت بر ساختار تحلیلی طیف پاسخ نرمال دوسویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1400

10.48303/bese.2021.535973.1040

صفورا مرشد شکرچی؛ افشین مشکوه الدینی؛ علی معصومی


اثر پالس سرعت زلزله‌‏های نزدیک به گسل بر رفتار لرزه‏‌ای یک ساختمان بلندمرتبه

دوره 7، شماره 3، آذر 1399، صفحه 69-82

سهیل همتی؛ محمدعلی اصغری ورزنه؛ اکبر واثقی


بررسی ماهیت پالس‌گونه زلزله‌های نزدیک گسل با استفاده از تبدیل S

دوره 1، شماره 1، دی 1393، صفحه 13-30

غلامرضا قدرتی امیری؛ سالار آرین مقدم