کلیدواژه‌ها = روانگرایی
تخمین رفتار لرزه ای تونل مدفون در لنز ماسه ای به کمک یادگیری ماشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401

10.48303/bese.2022.558223.1090

پیام شفیعی؛ محمد آزادی؛ مهران سید رزاقی


شبیه‌سازی عددی پدیده روانگرایی و تأثیر آن بر شمع و دیواره اسکله

دوره 5، شماره 4، دی 1397، صفحه 37-53

سعید نعمتی نژاد؛ سید احسان سیدی حسینی نیا


مدل‌سازی عددی پاسخ لرزه‌ای زمین‌های نرم مستعد روانگرایی بر اساس رویکرد انرژی کرنشی تجمعی

دوره 2، شماره 4، دی 1394، صفحه 71-86

حمید علی‌الهی؛ محمد آدم پیراء؛ محمد غبرائی لنگرودی