کلیدواژه‌ها = دیوار حائل وزنی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی پارامتریک دوران و جابه‌جایی دیوار حائل وزنی در زمان زلزله

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 37-50

سعید غفارپور جهرمی؛ ساره بحرینی


2. محاسبه ی جابجایی لرزه ای دیوار حائل وزنی بر اساس روش آنالیز حدی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 21-30

فرج الله عسکری؛ احمد حسنی