کلیدواژه‌ها = مؤلفه قائم زلزله
جواب تحلیلی برای آبرفت اشباع یک‌بعدی تحت اثر مؤلفه قائم زلزله

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 17-25

مرتضی جیریایی شراهی؛ مریم‌السادات موسوی


بررسی اثر مؤلفه قائم زلزله‌ حوزه نزدیک بر رفتار لرزه‌ای پل‌های جداسازی شده

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 73-90

محمود میناوند؛ محسن غفوری آشتیانی؛ منصور ضیائی‌فر