کلیدواژه‌ها = گسلش
مدل‌سازی عددی اندرکنش ریزشمع ها با گسلش سطحی معکوس

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 51-63

مجتبی علیزاده؛ مهدی خداپرست؛ علی محمد رجبی


طراحی و ساخت جعبه برش دو بخشی جهت مدل‌سازی گسلش عادی و معکوس در دستگاه سانتریفیوژ ژئوتکنیکی

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 39-59

ناصر تالی؛ غلامرضا لشکری پور؛ ناصر حافظی مقدس؛ عباس قلندرزاده