کلیدواژه‌ها = طراحی مستقیم بر اساس تغییر مکان
تفاوت روش‌های طراحی بر اساس نیرو و تغییر مکان در قاب‌های خمشی بتنی در برابر زلزله

دوره 5، شماره 4، دی 1397، صفحه 145-163

حسن استاد حسین؛ سید محمد حسین کامل؛ مجتبی حنطه