کلیدواژه‌ها = پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه
پهنه‌بندی و تحلیل خطر زمین‌لرزه در استان فارس

دوره 5، شماره 4، دی 1397، صفحه 21-36

پریسا اشجع ناس؛ افسانه نصرآبادی؛ محمدرضا سپهوند؛ سید حسن موسوی بفروئی