کلیدواژه‌ها = رفتار چرخه‌ای
بهبود رفتار سیستم دیوار برشی فولادی با رویکرد تیر پیوند

دوره 6، شماره 4، دی 1398، صفحه 75-85

حدیث محمدمرادی؛ بهرخ حسینی هاشمی؛ محمدعلی جعفری صحنه سرایی