کلیدواژه‌ها = حاشیه حوزه رسوبی
بررسی اثر ساختگاه در حاشیه حوزه رسوبی از طریق پردازش های میکروترمور و تحلیل عددی

دوره 7، شماره 3، آذر 1399، صفحه 53-68

مهدی کوکلانی فر؛ ابراهیم حق شناس؛ محسن کمالیان؛ هادی بهادری