کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی عددی
بهسازی لرزه‌ای سیستم‌ خاک- سازه با رفتار گهواره‌ای غیر ارتجاعی به کمک دیواره‌های دیافراگمی نرم

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 13-27

10.48303/bese.2021.244328

مانی سجادی؛ میثم فدایی؛ محمد علی قناد؛ حسین جهانخواه


بررسی اثرات توپوگرافی در ساختگاه سد پاکویما با روش اجزای مرزی سه‌بعدی در حوزه زمان

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 23-34

عبداله سهرابی بیدار؛ محسن ایثاری؛ رضا تاری‌نژاد؛ شهرام مقامی