کلیدواژه‌ها = سرعت موج برشی
ارزیابی روابط ریاضی سرعت موج برشی و نتایج آزمون نفوذ استاندارد با رویکرد آمار بیزین

دوره 6، شماره 4، دی 1398، صفحه 37-51

سولماز چاروسایی؛ نوید خیاط؛ مهدی مهدوی عادلی


بررسی وابستگی سرعت موج برشی به اندازه دانه‌های خاک ماسه‌ای

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 35-51

ابوالحسن شریفی؛ محمد شریفی‌پور