موضوعات = مهندسی ژئوتکنیک
بهسازی لرزه ای سیستم‌ خاک-سازه با رفتارگهواره ای غیرارتجاعی به کمک دیواره های دیافراگمی نرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1400

مانی سجادی؛ میثم فدایی؛ محمد علی قناد؛ حسین جهانخواه


بررسی اثرات لایه بندی و دامنه موج ورودی بر پاسخ لرزه ای شیب های خاکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1400

محمدحسین محمدیان؛ مسعود عامل سخی؛ عبدالله سهرابی بیدار


استفاده از بلوکهای پلاستیک در بررسی پایداری شبه استاتیکی شیروانی های خاکی به روش مرز بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1400

عباس خوش زبان؛ فرج‌اله عسکری؛ نوید گنجیان


بررسی دقت روش میانگین‌گیری در تخمین تحریک ورودی به پی با در نظرگرفتن اثر تماس ناکامل در دیواره‌ها با خاک اطراف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

10.48303/bese.2022.548337.1058

مسعود طاهری؛ حسین جهانخواه؛ پوران فلاح زاده فراشاهی


مروری بر روند توسعه محفظه ‏های‏ برشی لایه ‏ای در مدل ‏سازی فیزیکی مسائل ژئوتکنیک لرزه ‏ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

10.48303/bese.2022.549188.1063

آرمان مام عزیزی؛ پوریا اسمعیل پور


تعیین پاسخ لرزه ای پل صدر تحت اثر اندرکنش خاک-سازه و تحریک غیر یکنواخت

دوره 8، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 51-65

10.48303/bese.2021.246080

شیما السادات حسینی؛ علی قنبری؛ محمد داودی


برخی ملاحظات پیرامون مدل ژئوتکنیک لرزه‌ای شهر اراک

دوره 8، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 9-21

10.48303/bese.2021.244893

ایمان رئیسی زاده؛ محسن کمالیان؛ ابراهیم حق شناس؛ حمید لاجوردی


تعیین مدول برشی حداکثر محصور نشده خاک رس تثبیت شده با آهک بوسیله دستگاه المان خمشی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 25-37

10.48303/bese.2021.243756

صیدحسن جعفری؛ سید حمید لاجوردی؛ محمد شریفی پور؛ محسن کمالیان


تحلیل پایداری لرزه ای دیوارهای میخ کوبی شده با روش شبه دینامیکی اصلاح شده

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 39-52

10.48303/bese.2021.243867

مرتضی احمدی؛ مرتضی جیریایی شراهی؛ بیت اله بدرلو


مطالعه آزمایشگاهی اثرات تنش سیکلی و ریزدانه غیر پلاستیک بر پتانسیل روانگرایی خاک غیر چسبنده

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 53-63

10.48303/bese.2021.243905

سینا صفرقلی تبار مرزونی؛ میثم فدایی؛ امین بهمن پور؛ مهدی درخشندی


مطالعه رفتاری اثرات ساختگاه بر متروی کرمانشاه

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 97-106

10.48303/bese.2021.244337

مهدی جوانمرد؛ حسن شرفی