موضوعات = مهندسی ژئوتکنیک
تأثیر لایه‌بندی غیر افقی خاک بر پاسخ لرزه‌ای تپه نیم‌سینوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

مسعود عامل سخی؛ عبداله سهرابی؛ آیدا هراتی؛ آرش شارقی


مروری بر تحلیل دینامیکی محیط های متخلخل اشباع خطی: مدل ها و روش ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.48303/bese.2023.1988686.1109

مهدی پنجی؛ فرشید یاسمی؛ عباس اسلامی حقیقت؛ محسن کمالیان


بررسی آزمایشگاهی عملکرد فونداسیون‌های‌گهواره‌ای واقع شده بر روی خاک سیلت توسط آزمایش میز لرزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

10.48303/bese.2023.1986490.1108

آرش عصمت خواه ایرانی؛ مسعود حاجی علیلو؛ فریبا بهروز سرند؛ هوشنگ کاتبی


مروری بر ادبیات فنی رفتار لرزه‌ای غیرخطی دره‌های آبرفتی دوبعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

10.48303/bese.2022.548336.1059

امید حیدری؛ محسن کمالیان؛ سعید سعیدی نژاد


تحلیل عددی سپری دو‌مهاری با خاکریز مسلح به تراشه‌لاستیک در شرایط استاتیکی و شبه‌استاتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

10.48303/bese.2023.1989384.1110

محمد امین محمد ابراهیمی؛ مسعود عامل سخی؛ روح اله بختیاری دوست


مروری بر تحلیل دینامیکی خطی محیط های پیوسته با استفاده از روش اجزای مرزی تقابل دوگانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

10.48303/bese.2023.2005838.1126

مهدی پنجی؛ پویا کاوندی؛ نوید گنجیان


بهسازی لرزه‌ای سیستم‌ خاک- سازه با رفتار گهواره‌ای غیر ارتجاعی به کمک دیواره‌های دیافراگمی نرم

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 13-27

10.48303/bese.2021.244328

مانی سجادی؛ میثم فدایی؛ محمد علی قناد؛ حسین جهانخواه


بررسی اثرات لایه‌بندی و دامنه موج ورودی بر پاسخ لرزه‌ای شیب‌های خاکی

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 137-146

10.48303/bese.2021.246082

محمدحسین محمدیان؛ مسعود عامل سخی؛ عبدالله سهرابی بیدار


تعیین پاسخ لرزه ای پل صدر تحت اثر اندرکنش خاک-سازه و تحریک غیر یکنواخت

دوره 8، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 51-65

10.48303/bese.2021.246080

شیما السادات حسینی؛ علی قنبری؛ محمد داودی


برخی ملاحظات پیرامون مدل ژئوتکنیک لرزه‌ای شهر اراک

دوره 8، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 9-21

10.48303/bese.2021.244893

ایمان رئیسی زاده؛ محسن کمالیان؛ ابراهیم حق شناس؛ حمید لاجوردی


تعیین مدول برشی حداکثر محصور نشده خاک رس تثبیت شده با آهک بوسیله دستگاه المان خمشی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 25-37

10.48303/bese.2021.243756

صیدحسن جعفری؛ سید حمید لاجوردی؛ محمد شریفی پور؛ محسن کمالیان


تحلیل پایداری لرزه ای دیوارهای میخ کوبی شده با روش شبه دینامیکی اصلاح شده

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 39-52

10.48303/bese.2021.243867

مرتضی احمدی؛ مرتضی جیریایی شراهی؛ بیت اله بدرلو


مطالعه آزمایشگاهی اثرات تنش سیکلی و ریزدانه غیر پلاستیک بر پتانسیل روانگرایی خاک غیر چسبنده

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 53-63

10.48303/bese.2021.243905

سینا صفرقلی تبار مرزونی؛ میثم فدایی؛ امین بهمن پور؛ مهدی درخشندی


مطالعه رفتاری اثرات ساختگاه بر متروی کرمانشاه

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 97-106

10.48303/bese.2021.244337

مهدی جوانمرد؛ حسن شرفی