موضوعات = مهندسی سازه
معرفی رابطه برش پایه قاب خمشی فولادی برای تأمین سطح ایمنی جانی در آتش‌سوزی پس از زلزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.48303/bese.2022.544921.1051

پیمان پورکرامت؛ واحد قیاسی؛ بنیامین محبی


مطالعات آزمایشگاهی بر رفتار اتصالات بکار رفته در ساختمان های فولادی سرپل ذهاب قبل و بعد از آسیب زلزله 21 آبان 1396

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

امیرحسین لوک زاده؛ بهرخ حسینی هاشمی


اثر عمق تیر در رفتار اتصال صلب تقویت‌نشدۀ جوشی به ستونِ جعبه‌ایِ فاقد ورق پیوستگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

10.48303/bese.2022.548088.1065

فرزانه حامدی؛ سید بنیامین ادیب زاده


استفاده از روش حل اساسی و تبدیل موجک گسسته به منظور کاهش هزینه‌‌ی محاسبات در تحلیل مخازن آب مستطیلی تحت اثر بارگذاری زلزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

10.48303/bese.2022.550605.1067

نوراله مجیدی؛ سید مهدی زندی آتشبار؛ حسین تاجمیر ریاحی


ارزیابی قابلیت اعتماد لرزه ای مدارس تیپ بتنی کرمانشاه بر مبنای پارامتر شدت لرزه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1401

10.48303/bese.2022.555638.1081

مهدی کهریزی؛ امیر هوشنگ اخویسی


بررسی تحلیلی اتصال صلب با ورق دیافراگمی خارجی و ورق کناری در ستونهای مربعی توخالی تحت بارگذاری لرزه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1401

10.48303/bese.2023.560196.1094

سهیل فلاح؛ محمد قاسم وتر


ارتقاء روش درونیابی خطی تحریک با استفاده از تابع درونیابی اسپلاین برای محاسبه عددی ضریب پاسخ سیستمهای یک درجه آزاد خطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

10.48303/bese.2023.557640.1087

مسعود محمودآبادی؛ بابک تقوی؛ سیدمحمدرضا حسنی؛ سید محمدجواد حسینی


بررسی عملکرد لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی مجهز به اتصالات مرکزگرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

10.48303/bese.2023.562293.1097

علیرضا فرزین پور؛ اسماعیل محمدی ده چشمه؛ وحید بروجردیان


تعیین آنلاین ماتریس‌ وزنی کنترلر LQR با استفاده از ناظر فازی تحت رکوردهای زمین‌لرزه مصنوعی

دوره 9، شماره 4، دی 1401، صفحه 77-96

10.48303/bese.2021.246374

رضا دربانیان؛ سید علی موسوی گاوگانی؛ وحیدرضا کلات‌جاری


طراحی عملکردی سازه‌های کوتاه و میان‌مرتبه فولادی مجهز به میراگر لزج

دوره 9، شماره 4، دی 1401، صفحه 113-131

10.48303/bese.2022.543400.1047

سید بهداد آل حجت؛ امید بهار؛ مسعود یخچالیان


ارزیابی رفتار لرزه‌ای ساختمان خسارت محدود بتنی مجهز به دیوارهای برشی بتنی دارای حرکت ‌گهواره‌ای

دوره 9، شماره 3، مهر 1401، صفحه 131-140

10.48303/bese.2022.140768.0

محسن رستمی؛ زینب ولی پوری؛ فاطمه گرجی سینکی؛ عبدالرضا سروقد مقدم


شناسایی تعداد ترک با رفتار دو خطی در سازه‌های قابی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 31-41

10.48303/bese.2021.246529

پیمان داوری؛ کارن خانلری؛ محسن غفوری آشتیانی؛ محمود حسینی


بررسی رفتار لرزه ای قاب‌های فولادی بهسازی شده با روش تضعیف نامتقارن تیر

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 87-100

10.48303/bese.2021.244684

محسن گرامی؛ وحید بهاری زرگر؛ محمد بحیرایی