موضوعات = مهندسی سازه
ارزیابی تاثیر عدم قطعیت‌ پارامترهای خاک در مدل‌سازی اندرکنش خاک و سازه بر پاسخ‌های فروریزش سازه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.48303/bese.2023.563145.1099

منصور آقا بابائی؛ اسماعیل ایزدی زمان آبادی؛ محمد امین بیاری


بررسی ایمنی لرزه‌ای در قابهای مهاربندی بهینه سازی شده براساس عملکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

10.48303/bese.2023.2002440.1124

اشکان خدابنده لو؛ امیر کرامت


بررسی رفتار لرزه‌ای سازه قاب خمشی خرپایی ویژه مجهز به مهاربندهای کمانش‌تاب، میراگرهای ویسکوز و اصطکاکی تحت زلزله‌های حوزه دور و نزدیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

10.48303/bese.2023.2004144.1125

ساسان مستقیمی طهرانی؛ مرتضی رئیسی دهکردی؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ الهام رجبی


تقاضای نیروی لرزه‌ای در ستون قاب خمشی بتن‌آرمه ناشی از اثر مودهای بالاتر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

10.48303/bese.2024.558293.1092

علی شریعتی مقدم؛ حر خسروی؛ سید کمیل هاشمی حیدری


آنالیز کمانش و ارتعاشات تیر غیر منشوری بر بستر وینکلر – پاسترناک با دو روش اجزاء محدود و رایلی ریتز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

10.48303/bese.2024.2011051.1134

امیرحسین طاهرخانی؛ مجید امین افشار


بررسی عملکرد لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی مجهز به اتصالات مرکزگرا

دوره 10، شماره 4، دی 1402، صفحه 87-103

10.48303/bese.2023.562293.1097

علیرضا فرزین پور؛ اسماعیل محمدی ده چشمه؛ وحید بروجردیان


تعیین آنلاین ماتریس‌ وزنی کنترلر LQR با استفاده از ناظر فازی تحت رکوردهای زمین‌لرزه مصنوعی

دوره 9، شماره 4، دی 1401، صفحه 77-96

10.48303/bese.2021.246374

رضا دربانیان؛ سید علی موسوی گاوگانی؛ وحیدرضا کلات‌جاری


طراحی عملکردی سازه‌های کوتاه و میان‌مرتبه فولادی مجهز به میراگر لزج

دوره 9، شماره 4، دی 1401، صفحه 113-131

10.48303/bese.2022.543400.1047

سید بهداد آل حجت؛ امید بهار؛ مسعود یخچالیان


ارزیابی رفتار لرزه‌ای ساختمان خسارت محدود بتنی مجهز به دیوارهای برشی بتنی دارای حرکت ‌گهواره‌ای

دوره 9، شماره 3، مهر 1401، صفحه 131-140

10.48303/bese.2022.140768.0

محسن رستمی؛ زینب ولی پوری؛ فاطمه گرجی سینکی؛ عبدالرضا سروقد مقدم


شناسایی تعداد ترک با رفتار دو خطی در سازه‌های قابی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 31-41

10.48303/bese.2021.246529

پیمان داوری؛ کارن خانلری؛ محسن غفوری آشتیانی؛ محمود حسینی