موضوعات = مهندسی سازه
اثر مؤلفه دورانی شتاب‎نگاشت‎های لرزه‌ای حوزه نزدیک گسل بر رفتار دیوار‌های پایه-گهواره‌ای مرکزگرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

اسماعیل محمدی ده چشمه؛ وحید بروجردیان


تعیین آنلاین ماتریس‌ وزنی کنترلر LQR با استفاده از ناظر فازی تحت رکوردهای زمین‌لرزه مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

رضا دربانیان؛ سید علی موسوی گاوگانی؛ وحیدرضا کلات‌جاری


ارزیابی رفتار لرزه‌ای ساختمان خسارت محدود بتنی مجهز به دیوارهای برشی بتنی دارای حرکت‌گهواره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

10.48303/bese.2022.140768.0

محسن رستمی؛ زینب ولی پوری؛ فاطمه گرجی سینکی؛ عبدالرضا سروقد مقدم


اصلاح ضریب بزرگنمایی تغییرمکان در قابهای خمشی فولادی منظم و نامنظم با روش FEMA-P695

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1400

سیده مریم حسینی فرد؛ فرزانه حامدی


تهیه توابع شکنندگی فروریزش سازه مبتنی بر مودهای مختلف خرابی به روش تحلیل درخت خطا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1400

مجید علی نژاد؛ محسن غفوری آشتیانی


طراحی و ساخت نوع جدیدی از میراگرهای اصطکاکی متغیر با محرک الکترومغناطیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1400

محمد قاسم وتر؛ عباس ملک حسینی


مطالعات آزمایشگاهی بر رفتار اتصالات بکار رفته در ساختمان های فولادی سرپل ذهاب قبل و بعد از آسیب زلزله 21 آبان 1396

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

امیرحسین لوک زاده؛ بهرخ حسینی هاشمی


طراحی عملکردی سازه‌های کوتاه و میان مرتبه فولادی مجهز به میراگر لزج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.48303/bese.2022.543400.1047

سید بهداد آل حجت؛ امید بهار؛ مسعود یخچالیان


معرفی رابطه برش پایه قاب خمشی فولادی برای تامین سطح ایمنی جانی در آتش سوزی پس از زلزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

10.48303/bese.2022.544921.1051

پیمان پورکرامت؛ واحد قیاسی؛ بنیامین محبی


اثر عمق تیر در رفتار اتصال صلب تقویت‌نشدۀ جوشی به ستونِ جعبه‌ایِ فاقد ورق پیوستگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

10.48303/bese.2022.548088.1065

فرزانه حامدی؛ سید بنیامین ادیب زاده


استفاده از روش حل اساسی و تبدیل موجک گسسته به منظور کاهش هزینه‌‌ی محاسبات در تحلیل مخازن آب مستطیلی تحت اثر بارگذاری زلزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

10.48303/bese.2022.550605.1067

نوراله مجیدی؛ سید مهدی زندی آتشبار؛ حسین تاجمیر ریاحی


شناسایی تعداد ترک با رفتار دو خطی در سازه‌های قابی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 31-41

10.48303/bese.2021.246529

پیمان داوری؛ کارن خانلری؛ محسن غفوری آشتیانی؛ محمود حسینی


بررسی رفتار لرزه ای قاب‌های فولادی بهسازی شده با روش تضعیف نامتقارن تیر

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 87-100

10.48303/bese.2021.244684

محسن گرامی؛ وحید بهاری زرگر؛ محمد بحیرایی


بررسی رفتار لرزه ای غیرخطی سازه های شبکه قطری با پیکربندی مختلف تحت جنبش‌های نیرومند پالس‌گونه زمین

دوره 8، شماره 3، آذر 1400، صفحه 77-88

10.48303/bese.2021.245902

مهشاد جمع دار؛ عرفان القاصی؛ افشین مشکوه الدینی؛ پیمان همامی


کاربرد میراگرهای MR در کنترل لرزه‌ای سازه‌ها به روش جداسازی جرمی قائم

دوره 8، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 57-66

10.48303/bese.2021.242931

محمد شاهرخ عبدی؛ مسعود نکویی؛ محمد علی جعفری صحنه‌سرایی