دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. مدل سازی آماری الگوی مهاجرتی رخداد زلزله های متوالی در ناحیه زاگرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1400

سید ناصر هاشمی


2. دگرریختی و جنبایی پهنه های گسلی قم، البرز و کوشک نصرت در محدوده شمال قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

هادی طبسی؛ سمیه بهاالدینی


3. بررسی عملکرد ستون‌های بتن آرمه مربعی محصور‏شده با خاموت‌های مارپیچ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

10.48303/bese.2021.244119

امیر کساری؛ اشکان خدابنده لو


4. بهسازی لرزه ای سیستم‌ خاک-سازه با رفتارگهواره ای غیرارتجاعی به کمک دیواره های دیافراگمی نرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1400

مانی سجادی؛ میثم فدایی؛ محمد علی قناد؛ حسین جهانخواه


5. ارائه مدل تغییرات سرعت امواج زلزله(V_(P_n )) بر اساس الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی - ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1400

رسول مظلوم؛ احسان معانی میاندوآب


6. بررسی عددی تاثیرهندسه بر رفتار لرزه‌ای عوارض توپوگرافی دوبعدی نیم‌سینوسی متقارن و نامتقارن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

نیلوفر باباآدم؛ علی ارومیه ای؛ عبداله سهرابی بیدار؛ ابراهیم حق شناس؛ شهرام مقامی


7. بررسی رفتار لرزه‌ای قاب‌های فولادی بهسازی شده با روش تضعیف نامتقارن تیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1400

محسن گرامی؛ وحید بهاری زرگر؛ محمد بحیرایی


8. مقایسه رفتار لرزه ای ساختمان های دارای سازه دیاگرید در حالت سازه گهواره ای و فاقد گهواره ای با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

فاطمه گرجی سینکی؛ عبدالرضا سروقد مقدم


9. مطالعه موردی رفتار لرزه ای سازه بنایی کلافدار در زلزله سرپل ذهاب با ساده سازی مدل المان محدود بر اساس مشاهدات مودهای شکست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

محمدرضا تابش پور؛ آزاده نوری فرد


10. تأثیر میانقاب بر زمان تناوب قاب‌های خمشی فولادی و قاب‌های مهاربندی واگرا با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

کیانوش کیانی؛ سید محمد متولی امامی


11. کنترل پیچش لرزه ای در ساختمان های بتنی با استفاده از دیوارهای برشی تعمیرپذیر دارای حرکت گهواره ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

محسن رستمی؛ فاطمه گرجی سینکی؛ عبدالرضا سروقدمقدم


12. اثر مؤلفه دورانی شتاب‎نگاشت‎های لرزه‌ای حوزه نزدیک گسل بر رفتار دیوار‌های پایه-گهواره‌ای مرکزگرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

اسماعیل محمدی ده چشمه؛ وحید بروجردیان


13. ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮﺍﻓﯽ ﺑﺮﺭﻭﯼ جابجایی افقی و قائم ﺗﭙﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﻴﻢ ﺳﻴﻨﻮﺳﯽ تحت برخورد ﺍﻣﻮﺍج ﺭﯾﮑﺮ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

مهیار نوبخت؛ مسعود عامل سخی؛ فاطمه شش پری


14. تعیین پاسخ لرزه ای پل صدر تحت اثر اندرکنش خاک-سازه و تحریک غیر یکنواخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1400

شیما السادات حسینی؛ علی قنبری؛ محمد داودی


15. بررسی اثرات لایه بندی و دامنه موج ورودی بر پاسخ لرزه ای شیب های خاکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1400

محمدحسین محمدیان؛ مسعود عامل سخی؛ عبدالله سهرابی بیدار


16. همبستگی بین پارامترهای جنبش نیرومند زمین در زلزله های دور و نزدیک گسل و پاسخ سازه های قاب خمشی فولادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1400

سید محمد متولی امامی؛ اصغر بهادری


17. اثر ضخامت جداره بر اندرکنش جانبی لوله فولادی مدفون و خاک ماسه ای متراکم در گسلش امتداد لغز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1400

محمد اشرفی؛ مهرزاد تحملی رودسری؛ محمود حسینی


18. محاسبه طیف طراحی برای انواع مختلف خاک در ایران، بر اساس داده های نزدیک گسل و مقایسه آن با آیین نامه 2800

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

مریم صدقی؛ مهدی زارع؛ آرزو درستیان


19. تعیین آنلاین ماتریس‌ وزنی کنترلر LQR با استفاده از ناظر فازی تحت رکوردهای زمین‌لرزه مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

رضا دربانیان؛ سید علی موسوی گاوگانی؛ وحیدرضا کلات‌جاری


20. شناسایی تعداد ترک با رفتار دو خطی در سازه های قابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1400

پیمان داوری؛ کارن خانلری؛ محسن غفوری آشتیانی؛ محمود حسینی


21. تکمیل پایگاه داده تنش در مکران با نگرشی بر سازوکارهای کانونی زمین‌لرزه‌های منطقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

شاهرخ پوربیرانوند


22. مدل توسعه‌یافتۀ دیوارهای برشی سردنوردشدۀ فولادی براساس مشخصه‌های فیزیکی و مکانیکی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

سامان یغمایی سابق؛ سمانه نورآیین


23. محاسبه فرکانس های طبیعی سیستم های خمشی منشوری دارای جرم و الاستیسیته گسترده با استفاده از روشی ابتکاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1400

مسعود محمودآبادی؛ سیدمحمدرضا حسنی؛ بابک تقوی


24. بررسی تاثیر پارامترهای طیفی رکوردهای حوزه نزدیک دارای پالس پیوسته سرعت بر ساختار تحلیلی طیف پاسخ نرمال دوسویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1400

10.48303/bese.2021.535973.1040

صفورا مرشد شکرچی؛ افشین مشکوه الدینی؛ علی معصومی