دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مطالعات آزمایشگاهی بر رفتار اتصالات بکار رفته در ساختمان های فولادی سرپل ذهاب قبل و بعد از آسیب زلزله 21 آبان 1396

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

امیرحسین لوک زاده؛ بهرخ حسینی هاشمی


استفاده از بلوکهای پلاستیک در بررسی پایداری شبه استاتیکی شیروانی های خاکی به روش مرز بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1400

عباس خوش زبان؛ فرج‌اله عسکری؛ اورنگ فرزانه


بررسی دقت روش میانگین‌گیری در تخمین تحریک ورودی به پی با در نظرگرفتن اثر تماس ناکامل در دیواره‌ها با خاک اطراف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

10.48303/bese.2022.548337.1058

مسعود طاهری؛ حسین جهانخواه؛ پوران فلاح زاده فراشاهی


بررسی اثرات ساختگاهی ناشی از عوارض توپوگرافی با استفاده از داده‌های میکروترمور و جنبش زمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.48303/bese.2022.140646.0

محمد خندان بکاولی؛ ابراهیم حق شناس


بانک داده‌های شتابنگاشت های حوزه نزدیک گسل ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

میلاد محمدیان؛ عباس مهدویان؛ نعمت حسنی


تأثیر لایه‌بندی غیر افقی خاک بر پاسخ لرزه‌ای تپه نیم‌سینوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

مسعود عامل سخی؛ عبداله سهرابی؛ آیدا هراتی؛ آرش شارقی


تعیین میزان آسیب تیر دو دهانه به کمک روش رایله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1401

10.48303/bese.2022.140765.0

فریدون امیدی نسب؛ صابر سلیمانی نسب


ارزیابی آزمایشگاهی اتصال مقطع کاهش یافته تیر در قابهای خمشی با استفاده از پیوندهای قابل تعویض I شکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401

10.48303/bese.2022.700020

پنام زرفام؛ آرمین عظیمی‌نژاد؛ امیر گل نواز


ارزیابی ضریب اصلاح طیف استاندارد 2800 برای تعیین پارامترهای لرزه‌‎‏ای قاب‏‏‏‎های خمشی بتن‎آرمه در زلزله‌های حوزه نزدیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401

10.48303/bese.2022.551538.1072

نیما شهبازی؛ رضا آقایاری؛ ایمان عشایری


مطالعه رابطه بین زلزله و آب و هوا در زلزله های اخیر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401

10.48303/bese.2022.553375.1075

مهناز احمدی نمین؛ علی کاظمیان


نسبت ظرفیت فروریزش حوزه نزدیک به حوزه دور و اثر آن بر ریسک فرروریزش با لحاظ پریود پالس و شکل‌پذیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401

10.48303/bese.2022.557180.1085

هما شانه ساززاده؛ محسن تهرانی زاده؛ لیلا حاج نجفی


تخمین رفتار لرزه ای تونل مدفون در لنز ماسه ای به کمک یادگیری ماشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401

10.48303/bese.2022.558223.1090

پیام شفیعی؛ محمد آزادی؛ مهران سید رزاقی


شناخت و اولویت‌بندی شاخص‌های تکنولوژی ساخت مسکن دائم پس از زلزله در تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401

10.48303/bese.2022.563430.1101

مریم منتظریون؛ فاطمه مهدیزاده سراج


بررسی عددی جاذب های انرژی متشکل از ورق های تسلیم شونده به منظور بکارگیری در ساختمان های گهواره ای با اسکلت قارچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1401

10.48303/bese.2023.140763.0

وحید مهدوی؛ محمود حسینی؛ علیرضا قاری قرآن


ارائه الگویی نوین به منظور ارزیابی سازه‌های آسیب دیده فولادی پس از زلزله با هدف مدیریت شرایط اضطرار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1401

10.48303/bese.2022.140662.0

آران ناصرپور؛ بهرخ حسینی هاشمی


ارزیابی قابلیت اعتماد لرزه ای مدارس تیپ بتنی کرمانشاه بر مبنای پارامتر شدت لرزه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1401

10.48303/bese.2022.555638.1081

مهدی کهریزی؛ امیر هوشنگ اخویسی


بررسی تحلیلی اتصال صلب با ورق دیافراگمی خارجی و ورق کناری در ستونهای مربعی توخالی تحت بارگذاری لرزه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1401

10.48303/bese.2023.560196.1094

سهیل فلاح؛ محمد قاسم وتر


ارزیابی لرزه ای سد های وزنی بتنی بر مبنای انرژی با استفاده از تخمین ظرفیت تحت زلزله های حوزه نزدیک: مطالعه موردی سد Pine Flat

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

10.48303/bese.2023.545431.1053

سید جمال الدین شریفی؛ محمد علی ستوده


بررسی عددی و مقایسه‌ای رفتار دینامیکی و لرزه‌ای برج‌ توربین‌های بادی به روش اجزای محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

10.48303/bese.2023.552790.1093

شهرام توکلی فریمانی؛ نعمت حسنی؛ حمید محمدنژاد؛ آیدین غزنوی اسکوئی


سامانه یکپارچه پایش سلامت سازه‌ای پل‌ها، فاز اول: بازرسی چشمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1401

10.48303/bese.2023.561401.1095

محسن علمی؛ محسن غفوری آشتیانی؛ امید بهار؛ لطیف دوستی


مروری بر تحلیل دینامیکی محیط های متخلخل اشباع خطی: مدل ها و روش ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.48303/bese.2023.1988686.1109

مهدی پنجی؛ فرشید یاسمی؛ عباس اسلامی حقیقت؛ محسن کمالیان


بررسی آزمایشگاهی عملکرد فونداسیون‌های‌گهواره‌ای واقع شده بر روی خاک سیلت توسط آزمایش میز لرزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

10.48303/bese.2023.1986490.1108

آرش عصمت خواه ایرانی؛ مسعود حاجی علیلو؛ فریبا بهروز سرند؛ هوشنگ کاتبی


ارتقاء روش درونیابی خطی تحریک با استفاده از تابع درونیابی اسپلاین برای محاسبه عددی ضریب پاسخ سیستمهای یک درجه آزاد خطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

10.48303/bese.2023.557640.1087

مسعود محمودآبادی؛ بابک تقوی؛ سیدمحمدرضا حسنی؛ سید محمدجواد حسینی


مروری بر ادبیات فنی رفتار لرزه‌ای غیرخطی دره‌های آبرفتی دوبعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

10.48303/bese.2022.548336.1059

امید حیدری؛ محسن کمالیان؛ سعید سعیدی نژاد


بررسی عملکرد لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی مجهز به اتصالات مرکزگرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

10.48303/bese.2023.562293.1097

علیرضا فرزین پور؛ اسماعیل محمدی ده چشمه؛ وحید بروجردیان


ارزیابی تاثیر عدم قطعیت‌ پارامترهای خاک در مدل‌سازی اندرکنش خاک و سازه بر پاسخ‌های فروریزش سازه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.48303/bese.2023.563145.1099

منصور آقا بابائی؛ اسماعیل ایزدی زمان آبادی؛ محمد امین بیاری