دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. مدل سازی آماری الگوی مهاجرتی رخداد زلزله های متوالی در ناحیه زاگرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1400

سید ناصر هاشمی


2. دگرریختی و جنبایی پهنه های گسلی قم، البرز و کوشک نصرت در محدوده شمال قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

هادی طبسی؛ سمیه بهاالدینی


3. بررسی عملکرد ستون‌های بتن آرمه مربعی محصور‏شده با خاموت‌های مارپیچ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

امیر کساری؛ اشکان خدابنده لو


4. بررسی کاربرد جداگرهای لرزه‌ای در طبقات وتأثیرمتوقف‌کننده‌های تغییر مکانی بر عملکرد سازه درزلزله‌های شدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1400

محمدعلی فرازنده؛ منصور ضیائی‌فر


5. تاثیر استفاده از شمع‌های مسلح کننده در کاهش حرکت لرزه‌ای سطح زمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1400

حمید علی الهی؛ آرین قنبری بیرگانی


6. مروری بر تحلیل انتشار موج SH در عوارض توپوگرافی اورتوتروپ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1400

سعید مجتبی زاده حسنلوئی؛ مهدی پنجی؛ محسن کمالیان


7. بهسازی لرزه ای سیستم‌ خاک-سازه با رفتارگهواره ای غیرارتجاعی به کمک دیواره های دیافراگمی نرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1400

مانی سجادی؛ میثم فدایی؛ محمد علی قناد؛ حسین جهانخواه


8. ارائه مدل تغییرات سرعت امواج زلزله(V_(P_n )) بر اساس الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی - ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1400

رسول مظلوم؛ احسان معانی میاندوآب


9. بررسی عددی تاثیرهندسه بر رفتار لرزه‌ای عوارض توپوگرافی دوبعدی نیم‌سینوسی متقارن و نامتقارن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

نیلوفر باباآدم؛ علی ارومیه ای؛ عبداله سهرابی بیدار؛ ابراهیم حق شناس؛ شهرام مقامی


10. بررسی رفتار لرزه‌ای قاب‌های فولادی بهسازی شده با روش تضعیف نامتقارن تیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1400

محسن گرامی؛ وحید بهاری زرگر؛ محمد بحیرایی


11. مقایسه رفتار لرزه ای ساختمان های دارای سازه دیاگرید در حالت سازه گهواره ای و فاقد گهواره ای با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

فاطمه گرجی سینکی؛ عبدالرضا سروقد مقدم


12. مطالعه موردی رفتار لرزه ای سازه بنایی کلافدار در زلزله سرپل ذهاب با ساده سازی مدل المان محدود بر اساس مشاهدات مودهای شکست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

محمدرضا تابش پور؛ آزاده نوری فرد


13. بررسی رفتار لرزه ای غیرخطی سازه شبکه قطری با پیکربندی مختلف تحت فرآیند گسیختگی پیشرونده گسل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

مهشاد جمع دار؛ عرفان القاصی؛ افشین مشکوه الدینی؛ پیمان همامی


14. تأثیر میانقاب بر زمان تناوب قاب‌های خمشی فولادی و قاب‌های مهاربندی واگرا با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

سید محمد متولی امامی؛ کیانوش کیانی


15. کنترل پیچش لرزه ای در ساختمان های بتنی با استفاده از دیوارهای برشی تعمیرپذیر دارای حرکت گهواره ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

محسن رستمی؛ فاطمه گرجی سینکی؛ عبدالرضا سروقدمقدم


16. اثر مؤلفه دورانی شتاب‎نگاشت‎های لرزه‌ای حوزه نزدیک گسل بر رفتار دیوار‌های پایه-گهواره‌ای مرکزگرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

اسماعیل محمدی ده چشمه؛ وحید بروجردیان


17. مطالعه آزمایشگاهی مدول یانگ خاکهای دانه ای با استفاده از آزمایش سه محوری سیکلیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1400

میثم بیات


18. ارزیابی شاخص خرابی قاب‌های خمشی فولادی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک-سازه تحت زلزله‌های متوالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

علیرضا کرک آبادی؛ محمدایمان خداکرمی؛ فرزانه نباتی


19. بررسی ناهمسانی لرزه‌ای پهنه‌ی خوزستان در جنوب باختری زاگرس به کمک تحلیل فرکتالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

مهشید فدعمی؛ سعید زارعی؛ شبیر اشکپور مطلق


20. ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮﺍﻓﯽ ﺑﺮﺭﻭﯼ جابجایی افقی و قائم ﺗﭙﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﻴﻢ ﺳﻴﻨﻮﺳﯽ تحت برخورد ﺍﻣﻮﺍج ﺭﯾﮑﺮ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

مهیار نوبخت؛ مسعود عامل سخی؛ فاطمه شش پری


21. تعیین پاسخ لرزه ای پل صدر تحت اثر اندرکنش خاک-سازه و تحریک غیر یکنواخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1400

شیما السادات حسینی؛ علی قنبری؛ محمد داودی


22. بررسی اثرات لایه بندی و دامنه موج ورودی بر پاسخ لرزه ای شیب های خاکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1400

محمدحسین محمدیان؛ مسعود عامل سخی؛ عبدالله سهرابی بیدار


23. همبستگی بین پارامترهای جنبش نیرومند زمین در زلزله های دور و نزدیک گسل و پاسخ سازه های قاب خمشی فولادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1400

سید محمد متولی امامی؛ اصغر بهادری


24. اثر ضخامت جداره بر اندرکنش جانبی لوله فولادی مدفون و خاک ماسه ای متراکم در گسلش امتداد لغز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1400

محمد اشرفی؛ مهرزاد تحملی رودسری؛ محمود حسینی


25. محاسبه طیف طراحی برای انواع مختلف خاک در ایران، بر اساس داده های نزدیک گسل و مقایسه آن با آیین نامه 2800

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

مریم صدقی؛ مهدی زارع؛ آرزو درستیان