دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بهسازی لرزه ای سیستم‌ خاک-سازه با رفتارگهواره ای غیرارتجاعی به کمک دیواره های دیافراگمی نرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1400

مانی سجادی؛ میثم فدایی؛ محمد علی قناد؛ حسین جهانخواه


بررسی عددی تاثیرهندسه بر رفتار لرزه‌ای عوارض توپوگرافی دوبعدی نیم‌سینوسی متقارن و نامتقارن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

نیلوفر باباآدم؛ علی ارومیه ای؛ عبداله سهرابی بیدار؛ ابراهیم حق شناس؛ شهرام مقامی


اثر مؤلفه دورانی شتاب‎نگاشت‎های لرزه‌ای حوزه نزدیک گسل بر رفتار دیوار‌های پایه-گهواره‌ای مرکزگرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

اسماعیل محمدی ده چشمه؛ وحید بروجردیان


تعیین آنلاین ماتریس‌ وزنی کنترلر LQR با استفاده از ناظر فازی تحت رکوردهای زمین‌لرزه مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

رضا دربانیان؛ سید علی موسوی گاوگانی؛ وحیدرضا کلات‌جاری


تکمیل پایگاه داده تنش در مکران با نگرشی بر سازوکارهای کانونی زمین‌لرزه‌های منطقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

شاهرخ پوربیرانوند


محاسبه فرکانس های طبیعی سیستم های خمشی منشوری دارای جرم و الاستیسیته گسترده با استفاده از روشی ابتکاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1400

مسعود محمودآبادی؛ سیدمحمدرضا حسنی؛ بابک تقوی


بررسی تاثیر پارامترهای طیفی رکوردهای حوزه نزدیک دارای پالس پیوسته سرعت بر ساختار تحلیلی طیف پاسخ نرمال دوسویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1400

10.48303/bese.2021.535973.1040

صفورا مرشد شکرچی؛ افشین مشکوه الدینی؛ علی معصومی


ارزیابی رفتار لرزه‌ای ساختمان خسارت محدود بتنی مجهز به دیوارهای برشی بتنی دارای حرکت‌گهواره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

10.48303/bese.2022.140768.0

محسن رستمی؛ زینب ولی پوری؛ فاطمه گرجی سینکی؛ عبدالرضا سروقد مقدم


اصلاح ضریب بزرگنمایی تغییرمکان در قابهای خمشی فولادی منظم و نامنظم با روش FEMA-P695

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1400

سیده مریم حسینی فرد؛ فرزانه حامدی


تهیه توابع شکنندگی فروریزش سازه مبتنی بر مودهای مختلف خرابی به روش تحلیل درخت خطا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1400

مجید علی نژاد؛ محسن غفوری آشتیانی


طراحی و ساخت نوع جدیدی از میراگرهای اصطکاکی متغیر با محرک الکترومغناطیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1400

محمد قاسم وتر؛ عباس ملک حسینی


مطالعات آزمایشگاهی بر رفتار اتصالات بکار رفته در ساختمان های فولادی سرپل ذهاب قبل و بعد از آسیب زلزله 21 آبان 1396

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

امیرحسین لوک زاده؛ بهرخ حسینی هاشمی


استفاده از بلوکهای پلاستیک در بررسی پایداری شبه استاتیکی شیروانی های خاکی به روش مرز بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1400

عباس خوش زبان؛ فرج‌اله عسکری؛ نوید گنجیان


طراحی عملکردی سازه‌های کوتاه و میان مرتبه فولادی مجهز به میراگر لزج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.48303/bese.2022.543400.1047

سید بهداد آل حجت؛ امید بهار؛ مسعود یخچالیان


بررسی دقت روش میانگین‌گیری در تخمین تحریک ورودی به پی با در نظرگرفتن اثر تماس ناکامل در دیواره‌ها با خاک اطراف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

10.48303/bese.2022.548337.1058

مسعود طاهری؛ حسین جهانخواه؛ پوران فلاح زاده فراشاهی


بررسی اثرات ساختگاهی ناشی از عوارض توپوگرافی با استفاده از داده‌های میکروترمور و جنبش زمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.48303/bese.2022.140646.0

محمد خندان بکاولی؛ ابراهیم حق شناس


پایش میزان تغییرات عمودی سطح زمین با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری و سری زمانی باند C؛ مطالعه موردی: بخش باختری فرازمین شتری (خاور طبس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

10.48303/bese.2022.550641.1066

سید مرتضی موسوی؛ راضیه عباس پور؛ محمد مهدی خطیب؛ احمد رشیدی


معرفی رابطه برش پایه قاب خمشی فولادی برای تامین سطح ایمنی جانی در آتش سوزی پس از زلزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

10.48303/bese.2022.544921.1051

پیمان پورکرامت؛ واحد قیاسی؛ بنیامین محبی


مروری بر روند توسعه محفظه ‏های‏ برشی لایه ‏ای در مدل ‏سازی فیزیکی مسائل ژئوتکنیک لرزه ‏ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

10.48303/bese.2022.549188.1063

آرمان مام عزیزی؛ پوریا اسمعیل پور


اثر عمق تیر در رفتار اتصال صلب تقویت‌نشدۀ جوشی به ستونِ جعبه‌ایِ فاقد ورق پیوستگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

10.48303/bese.2022.548088.1065

فرزانه حامدی؛ سید بنیامین ادیب زاده


بانک داده‌های شتابنگاشت های حوزه نزدیک گسل ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

میلاد محمدیان؛ عباس مهدویان؛ نعمت حسنی


تأثیر لایه‌بندی غیر افقی خاک بر پاسخ لرزه‌ای تپه نیم‌سینوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

مسعود عامل سخی؛ عبداله سهرابی؛ آیدا هراتی؛ آرش شارقی


استفاده از روش حل اساسی و تبدیل موجک گسسته به منظور کاهش هزینه‌‌ی محاسبات در تحلیل مخازن آب مستطیلی تحت اثر بارگذاری زلزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

10.48303/bese.2022.550605.1067

نوراله مجیدی؛ سید مهدی زندی آتشبار؛ حسین تاجمیر ریاحی