سرمقاله

نوع مقاله : Articles

نویسنده

پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

چکیده

آثار سوء زمینلرزه ها، اعم از تلفات انسانی و خسارتهای اقتصادیناشی از فروریزی و شکستگی موضعی و یا کلی ساختمانها و تأسیسات،معلول عوامل شناخته شده و متعددی هستند. مهمترین این عوامل عبارتنداز: عدم طراحی یا عدم اجرای مناسب سازه برای مقابله با نیروهای ناشی اززلزله، عدم توجه به ملاحظات ژئوتکنیک لرزه ای در برنامه ریزی کلانساخت و ساز شهری، توزیع نامناسب جمعیت در مناطق تحت تأثیر زلزله،عدم توجه کافی به مقوله‌ی مهم مقاوم‌سازی بناهای آسیب‌پذیر و بالأخرهعدم توجه کافی به موضوع مهم مدیریت بحران.