رابط‌ه تجربی بین سرعت موج برشی (VS) و نتایج آزمون کاوشگر دینامیکی (DP) در آبرفتهای گستره شهر قم

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم

چکیده

امروزه استفاده از نقشه‌های پهنه‌بندی مانند پهنه‌بندی نوع زمین، پارامتر‌های ژئوتکنیکی، شدت خطرهای لرزه‌ای و زمین‌لغزش، کاربردهای زیادی پیدا کرده است. با تهیه این نقشه‌ها که با توجه به  اهداف مورد نظر و بر اساس بانک‌های اطلاعاتی گسترده و استاندارد‌‌-های موجود تهیه می‌شوند، می‌توان هزینه‌ها را کاهش و سرعت تصمیم-گیری در قضاوتهای مهندسی را افزایش داد. در این مقاله با استفاده از اطلاعات ژئوتکنیکی و داده‌های مربوط به آزمایش کاوشگر دینامیکی حاصل از بررسی 650 گمانه در 250 محل مختلف شهر قم و نتایج مربوط به 10 آزمایش تعیین سرعت موج برشی، رابطه جدیدی بین داده‌های کاوشگر دینامیکی و سرعت موج برشی پیشنهاد شده است. 

کلیدواژه‌ها