بررسی عملکرد یک میراگر انقباض‌محوری با امکان تغییر ثابت میرایی

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

2 پژوهشکده مهندسی سازه، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

چکیده

میراگرهای ویسکوز از جمله تجهیزات اتلاف انرژی هستند که در دهه‌های اخیر در روش­های نوین طراحی لرزه­ای مورد توجه قرار گرفته­اند. تحقیقات نشان می­دهد که استفاده از میراگرهای ویسکوز می­تواند نقش مؤثری در کنترل پاسخ سازه‌ها در برابر باد، انفجار و زلزله داشته باشند. اکثر سازه­ها هنگام مواجهه با زلزله­های شدید، به کمک شکل­پذیری اعضا با آن مقابله می­نمایند که سبب آسیب­های اساسی و گاهی غیرقابل‌جبران به اعضای سازه‌ای و غیر سازه‌ای   می­شود. در روش­های نوین طراحی سازه‌ها در برابر زلزله، برای مقابله با انرژی ورودی به سازه، می‌توان با قرار دادن میراگرهایی در محل‌های مناسب بخش اعظمی از انرژی زلزله را مستهلک و اثرات زلزله را به حداقل رساند. در مطالعه‌ی حاضر اقدام به ساخت نمونه‌­ای از میراگر ویسکوزِ انقباض محوری با ظرفیت نیرویی 500 کیلو نیوتن و دامنه‌ی تغییر مکانی 150 میلی‌متر شد. عملکرد میراگر جدید با امکان تغییر در ثابت میرایی آن به کمک شیر کنترلی موجود، تحت آزمایش‌های چرخه‌ای قرار گرفت و در نهایت مشخصه‌های رفتاری این میراگر در فرم یک مدل ساده­ی رفتاری که مبیّن رفتار عمومی این میراگر بر مبنای عوامل مختلف تأثیرگذار در عملکرد آن است، ارائه شد. همچنین با استفاده از روابط ریاضی ارائه شده توسط محققین، به تعیین مشخصات مکانیکی و مدل‌سازی رفتاری میراگر موجود تحت آزمایش چرخه­ای در فرکانس‌های مختلف پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. Skinner, R.I., Robinson, W.H., and McVerry, G.H. (1993) An Introduction to Seismic Isolation. John Wiley & Sons.‏
 2. Soong, T.T. and Dargush, G.F. (1997) Passive Energy Dissipation Systems in Structural Engineering. Wiley.‏
 3. Ouali, N. (2009) Effets des Dispositifs D'amortissement sur les Deplacements, Vitesses et Accelerations des Structures (doctoral dissertation).‏
 4. Burton, S.A., Konstantopoulos, I.K., Makris, N., and Antsaklis, P.J. (1995) Modeling the response of a fluid damper: constitutive models and neural networks. Proceedings of the 3rd IEEE Mediterranean Symposium on New Directions in Control and Automation, 375-379.‏
 5. Oesterle, M.G. (2003) Use of Incremental Dynamic Analysis to Assess the Performance of Steel Moment-Resisting Frames with Fluid Viscous Dampers. Virginia Tech (doctoral dissertation).‏
 6. Pezeshki, H. (2010) Experimental Studies on a Controllable Nonlinear Viscous Dashpot for Near-field Application in Base Isolated Buildings. M.Sc. Thesis, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (in Persian).
 7. Fouroughikia, B. (2007) Recommend, Build and Test a Viscous Damper Controllable with Modern Features. M.Sc. Thesis, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (in Persian).
 8. Whittaker, A.S. and Constantinou, M.C. (2004) Seismic Energy Dissipation Systems for Buildings. Bozorgnia and Bertero (Eds.), CRC Press LLC.‏
 9. Taylor, D.P. and Constantinou, M.C. (1994) Test Methodology and Procedures for Fluid Viscous Dampers Used in Structures to Dissipate Seismic Energy. Taylor Devices.‏
 10. Armouti, N. S. (2011) Effect of Dampers on Seismic Demand of Short Period Structures in Deep Cohesionless Sites. Advanced Steel Construction, 7(2), 192-205.‏
 11. Symans, M.D. and Charney, F.A. (2003) Seismic Protective Systems: Passive Energy Dissipation. Instructional Material Complementing FEMA, 451.‏
 12. Constantinou, M.C. and Symans, M.D. (1992) Experimental and Analytical Investigation of Seismic Response of Structures with Supplemental Fluid Viscous Dampers. Buffalo, NY: National Center for Earthquake Engineering Research.
 13. Labise, C., Rodgers, G.W., MacRae, G.A., Chase, J.G. (2012) Viscous and hysteretic damping – impact of capacity design violating in augmented structural system. J. Univ. Canterbury, New Zealand, 23-30.
 14. Mousavi, Sh. (2014) Investigation on the Behavior of a New Contractable Viscous Dashpot in Mass Isolation Building (Experimental Studies). M.Sc. Thesis, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (in Persian).