پهنه‌بندی سرعت موج برشی در شهر اراک با استفاده از بیضی‌واری امواج رایلی استخراج شده از اندازه‌گیری‌های خردلرزه‌های محیطی

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

2 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده

در دو دهه‌ی گذشته، استفاده از داده‌های تک ایستگاهی خردلرزه‌های محیطی بر پایه‌ی تکنیک H/V، کاربرد گسترده‌ای در بررسی اثر ساختگاه بر جنبش لرزه‌ای زمین داشته است. همچنین در سال‌های اخیر این برداشت‌ها در برآورد ساختار سرعت موج‌برشی رسوبات آبرفتی نیز استفاده ‌شده است. در این مقاله با استفاده از روش‌های نوین استخراج بیضی‌واری امواج رایلی (روش فرکانس – زمان و روش کاهش تصادفی)، پروفیل‌های تک‌بعدی سرعت موج‌برشی بر مبنای وارون‌سازی منحنی‌های بیضی‌واری برای تمام ایستگاه‌های برداشت خردلرزه ارائه‌شده است. برای دسته‌بندی شیب سمت راست منحنی‌های بیضی‌واری در مناطق مورد بررسی از دو روش مشاهده‌ای و آماری با تکنیک‌های خوشه‌بندی مبتنی بر افراز داده‌ها استفاده ‌شده است که پیش‌از این در مطالعات پهنه‌بندی روش‌های نسبت طیفی موفق عمل کرده بود. با مطالعه‌ی این پروفیل‌ها و شواهد زمین‌شناسی مهندسی منطقه و آزمون‌های ژئوالکتریک، روند فراز و نشیب پروفیل‌های دو بعدی سرعت موج‌برشی به‌دست‌آمده وجود لایه‌ی کم‌و‌بیش ضخیم آبرفتی را در شمال و شرق منطقه‌ی شهری اراک تأیید می‌کنند و برای مناطق جنوبی نیز سرعت‌های بالاتر و عمق کمتر سنگ بستر که مطابق با زمین‌شناسی مناطق مرتفع جنوبی می‌باشد را نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


 1. Bonnefoy-Claudet, S., Cornou, C., Bard, P.Y., Cotton, F., Moczo, P., Kristek, J., and Fäh, D. (2006) H/V ratio: a tool for site effects evaluation. Results from 1-D noise simulations. Geophysics Journal International, 167, 827-837.
 2. Fah, D., Kind, F., and Giardini, D. (2001) A theoretical investigation of average H/V ratios. Geophysics Journal International, 145, 535-549.
 3. Hobiger, M., Cornou, C., Wathelet, M., Di Giulio, G., Knapmeyer-Endrun, B., Renalier, F., Bard, P.Y., Savvaidis, A., Hailemikael, S., Le Bihan, N., Ohrnberger, M., and Theodoulidis, M. (2013) Ground structure imaging by inversions of Rayleigh wave ellipticity: sensitivity analysis and application to European strong-motion sites. Geophysics Journal International, 192, 207-229.
 4. Mucciarelli, M. and Gallipoli, M.R. (2001) A critical review of 10 years of microtremor HVSR technique. Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata, 42(3-4), 255-266.
 5. Lunedei, E. and Malischewsky, P. (2014) ‘A Review and Some New Issues on the Theory of the H/V Technique for Ambient Vibration’. In: Perspectives on European Earthquake Engineering and Seismology. Geotechnical, Geological and Earthquake Engineering, eds. Ansal A., Vol. 39, Springer, Cham.
 6. Haghshenas, E., Hamzeloo, H., and Ghazinezhad, S. (2013) Arak Seismic Microzonation Report. IIEES, Tehran, Iran (in Persian).
 7. Haghshenas, E. (2005) Condition Geotechnique et Alea Sismique Local à Teheran. Ph.D. Thesis, Joseph Fourier University, Grenoble, France, p. 288.
 8. Fazlavi, M. and Haghshenas, E. (2015) Importance of mode detection in ambient noise array application for shear wave velocity profile determination. International Journal of Civil Engineering, 13(1), 62-72.
 9. Pahlevan, Z. (2016) Determination of Shear Wave Velocity of Tehran Alluvial Deposits Using Ellipticity of Rayleigh Wave. M.Sc. Thesis, IIEES, Tehran, Iran (in Persian).
 10. SESAME Project (2005) Guidelines for the Implementation of the H/V Spectral Ratio Technique on Ambient Vibration Measurements and Interpretation. [Report] Deliverable D23-12, University of Potsdam.
 11. Yamanaka, H., Takemura, M., Ishida, H., and Niwa, M. (1994) Characteristics of long-period microtremors and their applicability in exploration of deep sedimentary layers. BSSA, 84(6), 1831-1841.
 12. Bard, P.Y. (1998) Microtremor measurements: a tool for site effect estimation? Proceeding of the Second International Symposium on the Effects of Surface Geology on Seismic Motion. Yokohama, Japan, 1251-1279.
 13. Bonnefoy-Claudet, S., Cornou, C., Bard, P.Y., and Cotton, F. (2004) Nature of Noise Wave Field. SESAME [report], D13.08.
 14. Fah, D., Wathelet, M., Kristekova, M., Havenith, H., Endrun, B., Stamm, G., Poggi, V., Burjanek, J., and Cornou, C. (2009) Using Ellipticity Information for Site Characterization. NERIES JRA4 report, Available at http://www.neries-eu.org.
 15. Malischewsky, P.G. and Scherbaum, F. (2004) Love’s formula and H/V ratio (ellipticity) of Rayleigh waves. Wave Motion, 40, 57- 67.