بررسی ریسک زلزله به روش احتمالاتی و پیشنهاد سیستم‌های بیمه‌ای کارآمد بر پایه ریسک

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

2 پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

چکیده

ترکیب لرزه‌خیزی بالا و آسیب‌پذیری بالای سازه‌ها در ایران سبب گشته است که ریسک یا خطرپذیری در ایران در سطح بالایی قرار گیرد. به‌صورت کلی دو رویکرد اصلی در مدیریت ریسک وجود دارند که عبارتند از توزیع ریسک و کاهش ریسک که تمرکز اصلی این تحقیق بر توزیع ریسک است. جهت برآورد منابع مالی موجود جهت مقابله با خسارات زلزله، ابزارهای توزیع ریسک ،که در اینجا سیستم‌های بیمه زلزله می‌باشند، با در نظر گفتن آسیب‌پذیری اقتصادی موجود مالکین و ریسک منطقه، طراحی شده‌اند. از سوی دیگر، در هر سیستم بیمه زلزله طراحی شده، قابلیت پرداخت حق بیمه‌ها از سوی ساکنین در جامعه نیز که در پذیرفته شدن سیستم و پایداری آن ضروری است مورد بررسی قرار گرفته است. رویکرد احتمالاتی مدل‌سازی ریسک مورد استفاده در اینجا، تفاوت زیادی را بین حق بیمه‌های موجود در کشور و حق بیمه‌های بر پایه ریسک محاسبه شده نشان می‌دهد که نشان‌دهنده اهمیت فراوان در نظر گرفتن واقعی ریسک زلزله در فرآیندهای تصمیم‌گیری‌های مالی قبل و پس از وقوع زلزله است. همچنین نیاز به روش‌های کاهش ریسک برای ساختمان‌های بسیار آسیب‌پذیر و لزوم بهره‌گیری از پوشش بیمه اتکایی و کمک‌های دولتی برای مدیریت ریسک رویدادهای فاجعه‌آمیز نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها