بهبود رفتار سیستم دیوار برشی فولادی با رویکرد تیر پیوند

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

2 پژوهشکده مهندسی سازه، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

3 پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران

چکیده

     استفاده از سیستم دیوار برشی فولادی نسبت به بسیاری از سیستم‌های مقاوم در برابر بارهای جانبی به لحاظ عملکردی و نیز اقتصادی مقرون‌به‌صرفه است. علی‌رغم مزایای بسیار دیوارهای برشی فولادی، این سیستم به‌صورت گسترده مورد استفاده قرار نگرفته است. برخی از دلایل کم‌توجهی شامل عدم شناخت صحیح رفتار سیستم و بزرگی قابل‌توجه مقاطع ستون‌های اطراف دیوار نسبت به دیوار برشی بتنی می‌باشد.هدف این تحقیق بهبود رفتار سیستم تعریف شده فوق با بهره‌گیری از رفتار برشی ورق و ستون‌های فرعی پیرامون آن و استفاده از ظرفیت حداکثر سیستم است. در این تحقیق ورق و ستون‌های فرعی مانند تیر پیوند در  سیستم‌های مهاربند واگرا در نظر گرفته شده است که ورق پرکننده و ستون‌های فرعی پیرامون آن به‌ترتیب نقش جان و بال تیر پیوند را بازی می‌کنند. بدین‌منظور نمونه‌های مختلف در نرم‌افزار اجزای محدود مدل‌سازی و رفتار چرخه‌ای آنها بررسی می‌گردد. نتایج نشان می‌دهد استفاده از این سیستم با رویکرد ذکر شده در قاب‌های فولادی در مقایسه با دیوارهای برشی فولادی باعث افزایش جذب انرژی و سطح زیر منحنی‌های هیسترزیس و نیز کاهش پدیده باریک‌شدگی منحنی می‌شود. از جمله دیگر مزایای این سیستم می‌توان به کاهش قابل‌توجه تقاضا در ستون‌ها، قابلیت انطباق با معماری، منحنی‌های چرخه‌ای پایدار، عدم تأثیر سیستم ارائه شده در رفتار اتصالات تیر به ستون و در نتیجه عدم نیاز به اتصالات خمشی، قابلیت استفاده در ساختمان‌های بلندمرتبه و همچنین قابلیت استفاده در بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌ها اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improvement of Steel Shear Wall Behavior Based on Link Beam Approach

نویسندگان [English]

 • Hadis Mohammad Moradi 1
 • Behrokh Hosseini Hashemi 2
 • Mohammad Ali Jafari 3
1 International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES), Tehran, Iran
2 Structural Engineering Research Center, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES), Tehran, Iran
3 Niroo Research Institute (NRI), Tehran, Iran
چکیده [English]

In seismic-prone countries like Japan, structures are designed against earthquakes and reinforced concrete shear walls, steel shear walls or steel bracing are usually used as seismic resistant elements. However, their hysteretic characteristics in plastic region, ductility and capacity of energy absorption are not always good. The use of steel plate shear wall systems (SPSW) is more advantageous than many lateral load resistant systems considering performance and economy. The steel plates are so strong and ductile, and their weight is so light that they are suitable as a material of shear wall. Despite the many advantages of steel shear walls, this system is not widely used. Some of the underlying reasons include a lack of understanding of the behavior of the system and the significant size of the columns around the wall compared to the concrete shear wall. Over the last two decades, the semi-supported steel shear wall at the edges (SSSW) has been introduced as an alternative to the traditional shape of the steel plate shear wall system. In this system, the infill steel plate is not attached to the main frame columns and instead is attached to the secondary columns. Removing the connection of the steel plate to the main columns will reduce the demand for the peripheral columns, thereby reducing their size of cross section. However, due to buckling of the steel plate, the phenomenon of pinching still exists in hysteresis curves. This reduces the area under the hysteresis curves and consequently, reduces the energy dissipation in the system.
The aim of this study is to improve the behavior of the above defined system by utilizing shear behavior of the plate and secondary columns around it and utilizing the maximum system capacity. In this research, plate and secondary columns are considered as shear link beam in eccentrically bracing frame (EBF) systems, with plate and secondary columns playing the role of web and flanges of shear link beam, respectively. In this system, a shear panel consisting of infill steel plate, perpendicular stiffeners and secondary columns is positioned in the midspan of the steel frame with simple connections. Unlike the conventional steel plate shear wall system and the semi-supported steel shear wall system at the edges, the buckling of the steel plate is prevented and the energy dissipation is due to the shear failure mechanism.
In this study, the effect of infill steel plate thickness, distance of perpendicular stiffeners and ratio of shear panel width to height on system behavior is investigated. For this purpose, different samples are modeled in the nonlinear finite element software and their cyclic behaviors have been studied. The results showed that the increase of steel plate thickness and ratio of shear panel width to its height has been lead to an increase in the ultimate capacity of system and area under the hysteresis curves. Adding stiffeners can increase the shear strength of the system up to 35%. In addition, increasing the distance of the stiffeners by up to 2 times the value specified for short-link beams has no effect on the system hysteresis behavior. The results also showed that the use of this system in steel frames compared to conventional steel plate shear walls increases the energy dissipation and area under hysteresis curves and reduces the pinching phenomenon in hysteresis curves. Other benefits of the system include a significant reduction in column demand, adaptability to architecture, stable cyclic curves, and no impact of the proposed system on the behavior of beam-to-column connections and thus no need for rigid connections, usability in High-rise buildings as well as usability in the seismic rehabilitation and retrofit of existing buildings.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Semi-Supported Steel Plate Shear Walls
 • Hysteresis Behavior
 • Pinching
 • Shear Link Beam
 • Cyclic loading
 1. Tromposch, E.W. and Kulak, G.L. (1987) Cyclic and Static Behaviour of Thin Panel Steel Plate Shear Walls. Department of Civil Engineering, University of Alberta, Edmonton, Structural Engineering Report No. 145, Apr. 1987, 158p.
 2. Berman, J., Lowes, L., Okazaki, T., Bruneau, M., Tsai, K., Driver, R.G., Sabelli, R. and Moore, W.P. )2008( Research Needs and Future Directions for Steel Plate Shear Walls. ASCE.
 3. Xue, M. and Lu, L-W. (1994) Interaction of Steel Shear Panels with Surrounding Frame Members. Proceedings of the Structural Stability Research Council Annual Technical Session, Bethlehem, PA, 339-354.
 4. Driver, R.G., Gilbert, G.Y., Behbahanifard, M.R. and Hussain, M.A. (2001) Recent Development and Future Directions in Steel Plate Shear Wall Research. Proceeding of North American Steel Construction Conference, Ft. Lauderdale, FL, May 9-12.
 5. Moharrami, H., Habibnejad, A., Mazrouei, A. and Alizadeh, H. (2005) Semi-Supported Thin Steel Shear Walls. research project no. 1–4679, The Building and Housing Research Centre.
 6. Guo, L., Rong, Q., Ma, X. and Zhang, S. (2011) Behavior of steel plate shear wall connected to frame beams only. International Journal of Steel Structures, 11(4), 467-479.
 7. Pirmoz, A. (2012) Beam‐attached steel plate shear walls. The Structural Design of Tall and Special Buildings, 21(12), 879-895.
 8. Jahanpour, A., Johnson, J. and Moharrami, H. (2012) Seismic behavior of semi-supported steel shear walls. Journal of Constructional Steel Research, 74, 118-133.
 9. Clayton, P.M., Berman, J.W. and Lowes, L.N. (2015) Seismic performance of self-centering steel plate shear walls with beam-only-connected web plates. Journal of Construction Steel Research, 106, 198-208.
 10. Shekastehband, B., Azarakhsh, A.A. and Pavir, A. (2017) Behavior of semi-supported steel shear walls: Experimental and numerical simulations. Engineering Structures, 135, 161-176.
 11. ANSI/AISC 341-10. (2005) Seismic Provisions for Structural Steel Buildings.
 12. Venture, S.J. (1997) Protocol for fabrication, inspection, testing, and documentation of beam-column connection tests and other experimental specimens. Rep. No. SAC/BD-97, 2.