بهبود رفتار سیستم دیوار برشی فولادی با رویکرد تیر پیوند

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

2 پژوهشکده مهندسی سازه، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

3 پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران

چکیده

     استفاده از سیستم دیوار برشی فولادی نسبت به بسیاری از سیستم‌های مقاوم در برابر بارهای جانبی به لحاظ عملکردی و نیز اقتصادی مقرون‌به‌صرفه است. علی‌رغم مزایای بسیار دیوارهای برشی فولادی، این سیستم به‌صورت گسترده مورد استفاده قرار نگرفته است. برخی از دلایل کم‌توجهی شامل عدم شناخت صحیح رفتار سیستم و بزرگی قابل‌توجه مقاطع ستون‌های اطراف دیوار نسبت به دیوار برشی بتنی می‌باشد.هدف این تحقیق بهبود رفتار سیستم تعریف شده فوق با بهره‌گیری از رفتار برشی ورق و ستون‌های فرعی پیرامون آن و استفاده از ظرفیت حداکثر سیستم است. در این تحقیق ورق و ستون‌های فرعی مانند تیر پیوند در  سیستم‌های مهاربند واگرا در نظر گرفته شده است که ورق پرکننده و ستون‌های فرعی پیرامون آن به‌ترتیب نقش جان و بال تیر پیوند را بازی می‌کنند. بدین‌منظور نمونه‌های مختلف در نرم‌افزار اجزای محدود مدل‌سازی و رفتار چرخه‌ای آنها بررسی می‌گردد. نتایج نشان می‌دهد استفاده از این سیستم با رویکرد ذکر شده در قاب‌های فولادی در مقایسه با دیوارهای برشی فولادی باعث افزایش جذب انرژی و سطح زیر منحنی‌های هیسترزیس و نیز کاهش پدیده باریک‌شدگی منحنی می‌شود. از جمله دیگر مزایای این سیستم می‌توان به کاهش قابل‌توجه تقاضا در ستون‌ها، قابلیت انطباق با معماری، منحنی‌های چرخه‌ای پایدار، عدم تأثیر سیستم ارائه شده در رفتار اتصالات تیر به ستون و در نتیجه عدم نیاز به اتصالات خمشی، قابلیت استفاده در ساختمان‌های بلندمرتبه و همچنین قابلیت استفاده در بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌ها اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها


 1. Tromposch, E.W. and Kulak, G.L. (1987) Cyclic and Static Behaviour of Thin Panel Steel Plate Shear Walls. Department of Civil Engineering, University of Alberta, Edmonton, Structural Engineering Report No. 145, Apr. 1987, 158p.
 2. Berman, J., Lowes, L., Okazaki, T., Bruneau, M., Tsai, K., Driver, R.G., Sabelli, R. and Moore, W.P. )2008( Research Needs and Future Directions for Steel Plate Shear Walls. ASCE.
 3. Xue, M. and Lu, L-W. (1994) Interaction of Steel Shear Panels with Surrounding Frame Members. Proceedings of the Structural Stability Research Council Annual Technical Session, Bethlehem, PA, 339-354.
 4. Driver, R.G., Gilbert, G.Y., Behbahanifard, M.R. and Hussain, M.A. (2001) Recent Development and Future Directions in Steel Plate Shear Wall Research. Proceeding of North American Steel Construction Conference, Ft. Lauderdale, FL, May 9-12.
 5. Moharrami, H., Habibnejad, A., Mazrouei, A. and Alizadeh, H. (2005) Semi-Supported Thin Steel Shear Walls. research project no. 1–4679, The Building and Housing Research Centre.
 6. Guo, L., Rong, Q., Ma, X. and Zhang, S. (2011) Behavior of steel plate shear wall connected to frame beams only. International Journal of Steel Structures, 11(4), 467-479.
 7. Pirmoz, A. (2012) Beam‐attached steel plate shear walls. The Structural Design of Tall and Special Buildings, 21(12), 879-895.
 8. Jahanpour, A., Johnson, J. and Moharrami, H. (2012) Seismic behavior of semi-supported steel shear walls. Journal of Constructional Steel Research, 74, 118-133.
 9. Clayton, P.M., Berman, J.W. and Lowes, L.N. (2015) Seismic performance of self-centering steel plate shear walls with beam-only-connected web plates. Journal of Construction Steel Research, 106, 198-208.
 10. Shekastehband, B., Azarakhsh, A.A. and Pavir, A. (2017) Behavior of semi-supported steel shear walls: Experimental and numerical simulations. Engineering Structures, 135, 161-176.
 11. ANSI/AISC 341-10. (2005) Seismic Provisions for Structural Steel Buildings.
 12. Venture, S.J. (1997) Protocol for fabrication, inspection, testing, and documentation of beam-column connection tests and other experimental specimens. Rep. No. SAC/BD-97, 2.