بررسی رفتار لرزه‌ای قاب‌های فولادی بهسازی شده با روش تضعیف نامتقارن تیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد عمران زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانش آموخته دکتری عمران زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

تضعیف نامتقارن تیر به عنوان یک راهکار مناسب جهت بهسازی اتصالات مطرح می­باشد که عمل انتقال مفصل پلاستیک در آن با تضعیف بال تحتانی تیر و بدون نیاز به دشواری­های برداشتن دال بتنی انجام می­شود. دو روش "کاهش مقطع" و "اعمال حرارت" از جمله راهکارهای معرفی شده برای تضعیف نامتقارن تیر می­باشند. هدف اصلی این مقاله، بررسی و مقایسه رفتار لرزه­ای سه نوع قاب دو بعدی کوتاه، متوسط و بلند مرتبه بهسازی شده با این دو روش تحت زلزله­های حوزه نزدیک و دور به صورت عددی می­باشد. بدین منظور، جهت اطمینان از دقت مدلسازی عددی، نتایج عددی سه نوع قاب و اتصالات دو بعدی بهسازی شده­ی قاب­ها با نتایج آزمایشگاهی صحت­سنجی گردید. نتایج تحلیل قاب­ها نشان می­دهد، دریفت نسبی و دوران کلی قاب­های بهسازی شده با روش "کاهش مقطع" به طور میانگین 15 درصد بیشتر از قاب­های بهسازی شده با روش "اعمال حرارت" می­باشد. قاب­های بیست طبقه با توجه به کاهش دوران کلی آنها نسبت به قاب­های سه طبقه، با افزایش طول پریود آنها، می­توانند محتمل خرابی بیشتری ­شوند. با بالا رفتن ارتفاع طبقات قاب­ها، اثربخشی زلزله­های حوزه دور کمتر شده و زلزله­های حوزه نزدیک تاثیرات خود را بروی سازه بیشتر نشان می­دهد.
Asymmetrically weakening the beam is considered as an appropriate method for seismic rehabilitation of steel frame connections in which the rehabilitation action is conducted through intentional weakening the bottom flange of the beam and without the difficulty of removing concrete slab. Two techniques

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1400
  • تاریخ دریافت: 14 آذر 1398
  • تاریخ بازنگری: 10 اردیبهشت 1400
  • تاریخ پذیرش: 13 تیر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 13 تیر 1400