تأثیر میانقاب بر زمان تناوب قاب‌های خمشی فولادی و قاب‌های مهاربندی واگرا با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه، دانشکده عمران، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 استادیار مهندسی زلزله، دانشکده عمران، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

چکیده

آیین‌‌نامه‌‌های لرزه‌‌ای جهت تخمین زمان تناوب، روابط تجربی را پیشنهاد داده‌‌اند که معمولاً تابعی از نوع اسکلت سازه و ارتفاع آن می‌باشند. در اکثر این آیین‌نامه‌ها تأثیر المان‌های غیرسازه‌ای مانند میانقاب‌‌ها، بر رفتار سازه نادیده‌ گرفته شده و یا صرفاً در کاهش زمان تناوب لحاظ پیشنهاد شده است. برای مثال استاندارد 2800 با اعمال ضریب 8/0 در زمان تناوب اصلی سازه‌های قاب خمشی، اثرات افزایش سختی ناشی از وجود میانقاب در سازه را در نظر می‌‌گیرد. این در حالی است که میزان سختی، ضخامت و یا درصد حضور میانقاب در پلان، الزاماً ثابت نیست و در نظر گرفتن یک ضریب ثابت برای تمامی سازه‌‌ها محل سوال است. از این‌رو در این مقاله به بررسی اثرات حضور میانقاب بر زمان تناوب سازه‌های سه‌بعدی قاب خمشی و قاب مهاربندی واگرای فولادی با 3 تا 18 طبقه پرداخته شد. بدین منظور تأثیر پارامترهایی چون ارتفاع سازه، سختی میانقاب، درصد بازشو، درصد حضور میانقاب در پلان و همچنین اثر اندرکنش خاک و سازه بر زمان تناوب این سازه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش سختی میانقاب، کاهش چشمگیری در زمان تناوب سازه دارد، به‌‌گونه‌‌ای که میانقاب‌های مرسوم با مدول الاستیسیته بین 1000 تا 2000 مگاپاسکال، زمان تناوب سازه را به میزان 30 الی 60 درصد کاهش می‌دهد. افزایش ابعاد بازشو در میانقاب، زمان تناوب را به صورت خطی افزایش می‌‌‌‌دهد. همچنین مشخص گردید زمان تناوب با نرم‌‌تر شدن خاک زیر سازه، افزایش پیدا می‌کند. در نهایت، روابطی جهت تخمین دقیق‌‌تر زمان تناوب قاب‌‌های خمشی و قاب‌‌های مهاربندی واگرا پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400
  • تاریخ دریافت: 01 دی 1399
  • تاریخ بازنگری: 29 تیر 1400
  • تاریخ پذیرش: 09 شهریور 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 09 شهریور 1400