شناخت و اولویت‌بندی شاخص‌های تکنولوژی ساخت مسکن دائم پس از زلزله در تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بازسازی و دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

2 استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

چکیده

برنامه ­ریزی ساخت مسکن پس از زلزله، به جهت پیچیدگی و غامض بودن آن، به‌خصوص در شهری مانند تهران، کمتر مورد توجه قرارگرفته است. از آنجایی که بازسازی فرصتی است برای بهسازی و توسعه، به­ کارگیری تکنولوژی ­­­های مقتضی ساخت امری اجتناب­ناپذیر است، زیرا سبب افزایش سرعت ساخت، کاهش هزینه­ ها و مصرف انرژی، سازگاری با محیط­زیست، مقاوم‌سازی و نهایتاً افزودن به عمر مفید بنا می­ شود. با توجه به ابعاد گسترده فناوری، هزینه­ های بالای اجرا و نیاز به داشتن دانش و درک صحیح از شرایط پساسانحه، به­ کارگیری تکنولوژی مناسب ساخت مسکن ضروری بوده و مستلزم شناخت درستی از شاخص ­ها است. این پژوهش به دنبال شناسایی و اولویت­ بندی شاخص‌های تکنولوژی به منظور انتخاب سیستم ساخت مناسب مسکن دائم پس از زلزله در شهر تهران است. روش تحقیق، ترکیبی از روش­ های کیفی و کمی بر اساس استراتژی تحلیلی و اکتشافی است. بعد از مرور مقالات، اسناد، متون تخصصی و بررسی تجارب حاصل از مطالعات پیشین، شاخص­ ها استخراج گردیدند، سپس با روش دلفی طبقه‌بندی عوامل صورت گرفت و به تأیید متخصصان رسید و از طریق تکنیک آنتروپی شانون رتبه ­بندی شد. در مجموع، دوازده عامل که شامل مدیریت ساخت و اجرا، هزینه، اجزای ساخت، نوع مصالح، زمان، پیش‌ساخته‌سازی، مصرف انرژی، ایمنی، ویژگی­ های فرهنگی­ و اجتماعی، شرایط زیست­ محیطی و تناسب با طرح معماری شناسایی شد. نتایج نشان داد که کیفیت، دوام و مقاومت بالای مصالح، به‌کارگیری استانداردهای موجود صنعت ساخت، سازه اصلی، تأمین نور فضا، انرژی حداقل جهت تطابق اقلیمی و مناطق مختلف شهر تهران به ­عنوان مهم‌ترین شاخص­ های تکنولوژی ساخت مسکن پس از زلزله هستند.

کلیدواژه‌ها


Azizian, H. (2015). Constructional system of cold formed Light Steel Framing (LSF). Science Journal (CSJ)., 36(3).
Bouraoui, D., & Lizarralde, G. (2013). Centralized decision making, users participation and satisfaction in post‐disaster reconstruction. Int. J. Disaster Resil. Built Environ., 4(2), 145–167.
Celentano, G., Zea, E., Göswein, & Vand Habert, G. (2019). A matter of speed: The impact of material choice in post-disaster reconstruction, Disaster Risk Reduct, 34, 34-44.
Creswell, J.W. (2012). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 1st Edition. Tehran: Mehraban Nashr (in Persian).
Davidson, C. (2008). Myths and realities of prefabrication for post- disaster reconstruction. 4th        I-Rec Conference, New Zealand.
Davis, I., & Alexander, D. (2016). Recovery from Disaster. First Published, New York, Routledge,      162-165.
Esper, P., & Tachibana, E. (1998). Lessons from the Kobe earthquake. Geological Society London Engineering, Geology Special Publications, 15(1), 105-116.
Fayazi, M., & Lizarralde, G. (2019). The impact of post-disaster housing reconstruction policies on different beneficiary groups: the case of bam Iran. In: Resettlement Challenges for Displaced Populations and Refugees, Ali Asgary, Springer Cham, 123-143.
Fayazi, M. (2017). Household recovery and housing reconstruction after the 2003 Bam earthquake in Iran. Ph.D. Thesis, Montréal, Canada.
Fernandez, G., & Ahmed, I. (2019). Build back better approach to disaster recovery: Research trends since 2006, Progress in Disaster Science, 1(2019), 100003 Contents.
UNDP. (2020). Owner-Driven Housing Reconstruction Guidelines Strategy.
Jha, A.K. (2010). Safer Homes, Stronger Communities: a Handbook for Reconstructing after Natural Disasters. World Bank Publications.
Jin, Y., Li, J., & Wu, W. (2020). Integration of sustainability into a net-zero energy house. Applied Sciences, 10(10)., 3541.
Joseph, J. (2018). Close to home: An Urban Model for Post-Disaster Housing. NYC Emergency Management Department, New York.
Khorshidian, A.M, & Haj Ebrahim Zargar, A. (2017). Requirements for designing and implementing permanent housing after an earthquake (case study: District 3 of Sari city). Housing and Village Environment, 37(163), 105-120.
Lines, R., Faure Walker, J.P., & Yore, R. (2022). Progression through emergency and temporary shelter, transitional housing and permanent housing: A longitudinal case study from the 2018 Lombok earthquake, Indonesia. International Journal of Disaster Risk Reduction, 75, 102959 Contents.
Linstone, H.A. and Turoff, M. (2002). The Delphi Method.
Lizarralde, G., & Fayazi, M. (2016). Meta-patterns in post- disaster housing reconstruction and recovery.     In: Coming Home after Disaster Multiple Dimensions of Housing Recovery, 15, Routledge,  229-245.
Lizarralde, G., Johnson, C., & Davidson, C. (2009). Rebuilding after Disasters: From Emergency to Sustainability. Routledge.
Long, J. (2016). Creation of Architectural Theory: The Role of Behavioral Sciences in Environmental Design. Tehran University.
Ophiyandri, T., Amaratunga, D., Pathirage, C., & Keraminiyage, K. (2013). Critical success factors for community‐based post‐disaster housing reconstruction projects in the pre‐construction stage in Indonesia, Disaster Resiliece in the Built Environment, 4(2),      236-249.
Schneider, C. (2012). Sustainable Reconstruction in Disaster-Affected Countries: Practical Guidelines, United Nations Environment Programme and Skat, Swiss Resource Centre and Consultancies for Development.
Shahpari, M., Mehdizadeh, F., Saman, M., & Piri, S. (2019). Assessing the productivity of prefabricated and in-situ construction systems using hybrid multi-criteria decision making method. Building Engineering, 27(2020), 100979.
SKAT & IFRC (2012). Sustainable Reconstruction in Urban Areas, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Swiss, 107-110.
Song, J., Fagerlund, W., & Haas, C. (2005). Considering Prework on Industrial Projects, Construction Engineering and Management, 131(6), 723-733.
Taghi Zadeh, K. (2015). Obstacles and bottlenecks of technology development in the country's construction industry. The Second Construction Conference, Tehran (in Persian).
Tas, M., Tas, N., & Cosgun, N. (2010). Study on permanent housing production after 1999 earthquake in Kocaeli (Turkey). Disaster Prevention and Management, 19(1), 6-19.
Tashakkori, A. and Teddlie, C. (2003). Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioural Research. SAGE, 450-462.
Wagemann Farfán, E. (2016). From Shelter to Home: Flexibility in Post-Disaster Accommodation. Ph.D. Dissertation, Department of Architecture University of Cambridge, Churchill College 9th August.
Wir-konas, A. (2016). Flexibility and Incremental Approach in Post-Disaster Housing Reconstruction, In: Development of Incremental SI (Structure-Infill). Housing for Low-Income Population in Malaysia, Northumbria University and Universiti Teknologi Malaysia.
Zabihi, H., Habib, F., & Mirsaeedie, L. (2012). Sustainability Assessment Criteria for Building Systems in Iran Sustainability Assessment Criteria for Building Systems in Iran, Scientific Research, 11(10), 1346-1351.