تماس با مجله

آدرس پستی

تهران، فرمانیه، دیباجی شمالی، ارغوان غربی، پلاک 21

پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

تماس با دبیرخانه:

دبیرخانه علوم و مهندسی زلزله
تلفن: 22297657
ایمیل: bese@iiees.ac.ir

تماس با پشتیبان فنی:

محمد سیاوشان
تلفن: 22830830
ایمیل: siavoshan@iiees.ac.ir