دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 18، فروردین 1398 
3. بررسی اثرات توپوگرافی در ساختگاه سد پاکویما با روش اجزای مرزی سه‌بعدی در حوزه زمان

صفحه 23-34

عبداله سهرابی بیدار؛ محسن ایثاری؛ رضا تاری‌نژاد؛ شهرام مقامی


8. کالیبره کردن مشخصات المان لایه‌ای برای مدل‌سازی رفتار چرخه ای دیوارهای بنایی غیرمسلح و مسلح شده با شاتکریت

صفحه 103-118

الهه السادات هاشمی؛ عبدالرضا سروقدمقدم؛ نادر خواجه احمدعطاری؛ سید امیرحسین هاشمی