بررسی عددی مخاطرات گسلش سطحی معکوس بر ساختمان‌ها

نوع مقاله : Articles

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران، بابلسر

2 پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران

3 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده

خرابی­های به‌جامانده از زلزله‌های سال ۱۹۹۹ ترکیه و تایوان علاقه­مندی به بررسی رفتار ساختمان­ها در برخورد با گسیختگی سطحی ناشی از گسل­ها را بیشتر نمود. در این خصوص تحقیقات زیادی برای پی بردن به وضعیت اندرکنش موجود بین گسیختگی گسل و پی­های سطحی انجام شد؛ هم ‌اکنون در ایران و بسیاری از کشورهای دنیا ساختمان­های ساخته شده و یا در حال ساختی هستند که احتمال برخورد گسیختگی ناشی از گسل­ها با آنها با توجه به وجود عدم قطعیت­ها در رخنمون محل دقیق گسلش سطحی وجود دارد. از این‌رو با بررسی هر چه بیشتر خطرات ناشی از گسلش در اندرکنش با پی­های سطحی می­توان به ساخت‌وساز بر روی یا مجاور گسل­ها کمک نمود و ابهامات موجود در این زمینه را تا حد زیادی مرتفع نمود. در تحقیق حاضر با توجه به محدودیت‌هایی که آیین­نامه­های لرزه‌ای جهت ساخت‌وساز در پهنه­های گسلی در نظر گرفته­اند و ارزیابی شواهد میدانی موجود از زلزله­های گذشته به بررسی عددی مخاطرات گسلش سطحی معکوس بر ساختمان‌ها پرداخته می‌شود. با توجه به شواهد میدانی برداشت شده در زلزله‌های گذشته، موقعیت قرارگیری ساختمان­ها و بار سازه از نقش ویژه­ای در ایجاد خسارت در سازه­ها هنگام وقوع گسلش سطحی برخوردار است که در تحقیق حاضر، مورد بررسی قرار گرفته‌ است. نتایج مطالعات حاضـر نشان می­دهـد که محدودیت­های آیین­نامه­ای از قبیل فاصله مجاز جهت ساخت­و­ساز در پهنه­های گسلی فعال، الزاماً منجر به حصول ساخت و سازی ایمن نمی‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Analysis of Reverse Fault Rupture Hazards on Buildings

نویسندگان [English]

 • Mahtab Shiravi 1
 • Mojtaba Moosavi 2
 • Mohsen Ahmadnezhad 3
1 University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES), Tehran, Iran
3 University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

The destructions of earthquakes in Turkey and Taiwan (1999) have increased the interest of investigation on structures behavior in surface fault rupture propagation. Therefore, many studies have been accomplished to investigate the fault rupture and shallow foundations interaction. Based on the fact that a lot of structures are constructing and they have the possibility of facing fault emergence hazards due to the uncertainty in exact locating of surface fault emergence, the investigation on surface fault rupture hazards can give a better insight to explicit this issue and mitigate the damage to constructions adjacent or in active fault zones. In this research, numerical investigations on surface fault rupture hazards based on the evaluation of earthquake's field studies and seismic codes limitations for constructions in active fault zones have been employed.Based on field studies observations, four different fault zones withdifferent levels of hazard possibility for structures have been obtained. Some of the field studies results have been reviewed in this paper. For numerical studies, the two-dimensional, finite element software (Plaxis) was employed to study the surface fault rupture mechanism beneath the foundation in four different locations. In the mentioned Plaxis model, a rigid foundation with breadth,B=20and embedment depth, 𝐷=0𝑚was used. The model height was 25 m, and in order to model the bedrock, 5 m layer with Vs= 1000m/s was considered beneath the model. It should be mentioned that the fault has a dip angle,α=60°at the rock–soil interface, the length of fault propagation upward from the bedrock is 25 m and the fixed part of the model is 75 m.After locating the fault rupture trace on the ground in free-field condition, the foundation was located in four different positions in respect of free field and bearing pressure, q=90kpa(9-storey building) was imposed on all of them. Foundation rotations were calculated in these models and compared together. By moving the foundation toward the foot wall, the rotation amount decreased. In the following, to investigate the effect of load onreverse faulting, the bearing pressure was increased to 360 kpa for two foundation locations and the results discussed. Decreased foundation rotation and soil uplift in surrounding area were really noticeable. In order to investigate the seismic code limitations, two different models were made. The foundation was located in hanging wall at the distance of 15 m from free field location. In these models, bearing pressure of 90 and 360 kpa were examined. In this case, by increasing the bearing pressure, the amount of foundation rotation increased.The field studies results indicate, foundation location and structure weight have important impact on structure damages during surface fault ruptures. As mentioned, these results have been achieved in this paper. Briefly, the results of numerical models demonstrate that seismic codes limitations such as setback do not have necessarily safe construction outcome.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Surface fault rupture
 • Foundation
 • Interaction
 • Setback
 • Numerical analysis
 1. Kelson, K.I., Kang, K.H., Page, W.D., Lee, C.T., and Cluff, L.S. (2001) Representative styles of deformation along the Chelungpu fault from the 1999 Chi-Chi (Taiwan) earthquake: Geomorphic characteristics and responses of man-made structures. Bulletin of Seismological Society America, 91(5), 930-952.
 2. Building and Housing Research Center (2012) Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design of Buildings: Standard No. 2800-91. Iran, 4th Edition.
 3. Eurocode E. (1994) Structures in Seismic Regions. Part 5: Foundations, Retaining Structures and Geotechnical Aspects. Commission of the European Communities, Brussels.
 4. Anastasopoulos, I. and Gazetas, G. (2007) Foundation-structure systems over a rupturing normal fault: Part I. Observations after the Kocaeli 1999 earthquake. Bulltion of Earthquake Engineering, 5(5), 253-275.
 5. Bray, J.D., Seed, R.B., Cluff, L.S., and Seed, H.B. (1994a) Earthquake Fault Rupture Propagation through Soil. Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, 120(3), 543-561.
 6. Bray, J.D. (2009) Designing Buildings to Accommodate Earthquake Surface Fault Rupture. 41084 ed. San Francisco, California, ASCE.
 7. Faccioli, E., Anastasopoulos, I., Callerio, A., and Gazetas, G. (2008) Case histories of fault-foundation interaction. Bulletin of Earthquake Engineering, 6(4), 557-583.
 8. Jafari, M.K. and Moosavi, S.M. (2008) Lessons to be learned from surface fault ruptures in Iran earthquakes. Sixth International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering and Symposium in Honor of Professor James K. Mitchell, Arlington, VA, USA.
 9. Lazarte, C.A, Bray, J.D., Johnson A.M., and Lemmer, R.E. (1994) Surface breakage of the 1992 Landers earthquake and its effects on structures. Bull. Seismol. Soc. Am., 84(3), 547-561.
 10. Lettis, W. and Associates (2003) Surface Deformation Produced by the 1999 Chi-Chi (Taiwan) Earthquake and Interactions with Built Structures. U.S. Geological Survey, National Earthquake Hazards Reduction Program.
 11. Bransby, M.F., Davies, M.C.R., El Nahas, A., and Nagaoka, S. (2008) Centrifuge modelling of reverse fault-foundation interaction. Bulletin of Earthquake Engineering. 6(4), 607-628.
 12. Cole, D.A., Jr. and Lade, P.V. (1984) Influence Zones in Alluvium Over Dip-Slip Faults. Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, 110(5), 599-615.
 13. Lee, J.W. and Hamada, M. (2005) An experimental study on earthquake fault rupture propagation through A sandy soil deposit. Structural Engineering, Earthquake Engineering, 22(1), 1s-13s.
 14. Moosavi, S.M., Jafari, M.K., Kamalian, M., and Shafiee, A. (2010) Experimental Investigation of Reverse Fault Rupture - Rigid Shallow Foundation Interaction. International Journal of Civil Engineering, 8(2), 85-98.
 15. Tani, K., Ueta, K., and Onizuka, N. (1996) Discussion on "Earthquake fault rupture propagation through soil" by J.D. Bray, R.B. Seed, L.S. Cluff and H.B. Seed. Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, 122(1), 80-82.
 16. Bray, J.D., Seed, R.B., and Seed, H.B. (1994b) Analysis of earthquake fault rupture propagation through cohesive soil. Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, 120(3), 562-580.
 17. Anastasopoulos, I., Gazetas, G., Bransby, F., Davies, M.C.R., and Nahas, El.A. (2007) Fault rupture propagation through sand: finite-element analysis and validation through centrifuge experiments. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. American Society of Civil Engineers (ASCE). 133(8), 943-958.
 18. Zanjani, M.M. and Soroush, A. (2014) Numerical modeling of fault rupture propagation through two-layered sands. Scientia Iranica, Transaction A, Civil Engineering, 21(1), 19.
 19. Fadaee, M., Jafari, M.K., Kamalian, M., and Mustafa, S.A. (2012) Fault Rupture Propagation in Alluvium and Its Interaction with Foundation: New Insights from 1g Modelling via High Resolution Optical Image Processing Techniques. Journal of Seismology and Earthquake Engineering, 14(4), 271.
 20. Moosavi, S.M. (2010) Earthquake Fault Rupture Propagation through Soil: Reduction of Seismic Risk through the Application of Geotechnical Engineering Techniques. Ph.D. Thesis, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Tehran, Iran (in Persian).
 21. Plaxis 2016 (1987) Netherlands: Technical University of Delta.
 22. Anastasopoulos, I., Callerio, A., Bransby, M., Davies, M., Nahas, A., Faccioli, E., Gazetas, G., Masella, A., Paolucci, R., Pecker, A., and Rossignol, E. (2008) Numerical analyses of fault–foundation interaction. Bulletin of Earthquake Engineering, 6, 645-675.