اهداف و چشم انداز

فصل‌نامه‌، دستاوردهای پژوهشی محققان فارسی‌زبان را در حوزه‌های مختلف زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله در قالب مقاله‌های علمی پژوهشی منتشر می‌کند. این فصل‌نامه به زبان فارسی منتشر می‌شود و اهداف و همچنین خط‌مشی آن به شرح زیر است:

اهداف:

- انتشار نتایج اصیل و بدیع پژوهش‌های اساتید و پژوهشگران حوزه‌های مختلف زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله؛

- نقد و بررسی نظریه‌های جدید و قدیم در حوزه‌های مختلف علوم زلزله؛

- ارتقاء سطح علمی حوزه‌های مختلف زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله با انتشار تولیدات علمی در این حوزه‌ها؛

- ایجاد ارتباط و همکاری علمی-پژوهشی بین اساتید و پژوهشگران فارسی‌زبان حوزه‌های مختلف زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله.

- ترویج زبان فارسی، به مدد پیشرفت‌های علمی کشور، در منطقه و جهان.

 

 خط‌مشی کلی و برنامه:

- انتشار نشریه به صورت فصلنامه‌ی علمی و پژوهشی در سطح ملی
- درج و انتشار مقالات علمی و پژوهشی منطبق با دستورالعمل‌های کمیسیون محترم نشریات علمی کشور
- توسعه‌ی کیفی نشریه منطبق با ضوابط علمی بین‌المللی
- نمایه‌سازی نشریه در پایگاه‌های داخلی، منطقه‌ای و خارجی

- پذیرش مقالات بر اساس داوری علمی صورت می‌گیرد، مقالات نباید قبلاً در نشریه‌ی دیگری چاپ شده باشد. مقاله‌های ارائه شده در کنفرانس‌ها و مجامع علمی از این قاعده مستثنا هستند و می‌توانند پس از توسعه و تکمیل، مانند مقاله‌های دیگر ارزیابی و در صورت تأیید چاپ شوند.

 

مقالات ارسالی می توانند شامل محورهای موضوعی تخصصی زیر باشند:

زلزله شناسی

            پیش یابی و هشدار پیش از وقوع زلزله             

            زلزله‌شناسی مهندسی و جنبش شدید زمین                  

            زلزله‌شناسی و شبکه‌های لرزه‌نگاری                

            لرزه‌زمین‌ساخت و دیرینه لرزه‌شناسی              

مدیریت خطرپذیری و بحران

            ارتباطات خطرپذیری و آموزش همگانی                        

            بیمه و اقتصاد زلزله                        

            جنبه های اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی زلزله               

            خطر پذیری و تاب آوری بافت‌های شهری و روستایی                    

            خطرپذیری و تاب‌آوری زیرساخت‌ها                

            مدل‌سازی خطرپذیری و ارزیابی خسارات                      

            مدیریت جامع خطرپذیری و بحران                 

            مقابله، بازتوانی و بازسازی                

مهندسی ژئوتکنیک

            ابنیه خاکی: پی، دیوار حائل، سدهای خاکی، ابنیه‌های زیرزمینی و غیره                      

            اثرات ساختگاه و اندرکنش خاک و سازه                        

            مخاطرات ژئوتکنیکی                      

            مدل‌سازی فیزیکی و آزمایشگاهی ژئوتکنیکی                 

مهندسی سازه

            اندازه‌گیری، شناسایی و پایش لرزه‌ای سازه‌ها                  

            بهسازی لرزه‌ای ابنیه تاریخی             

            بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها                    

            روش‌های آزمایشگاهی                     

            طراحی لرزه‌ای سازه‌ها و آئین‌نامه‌ها                 

            کنترل لرزه‌ای سازه‌ها                      

            مدل‌سازی و تحلیل دینامیکی سازه‌ها              

            مطالعات آسیب‌پذیری و برآورد خسارت لرزه‌ای               

            مقررات و سیاست‌های ساخت