اهداف و چشم انداز

فصل‌نامه‌، دستاوردهای پژوهشی محققان فارسی‌زبان را در حوزه‌های مختلف زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله در قالب مقاله‌های علمی پژوهشی منتشر می‌کند. این فصل‌نامه به زبان فارسی منتشر می‌شود و اهداف و همچنین خط مشی آن به شرح زیر است:

اهداف:

- انتشار نتایج اصیل و بدیع پژوهش‌های اساتید و پژوهشگران حوزه‌های مختلف زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله؛

- نقد و بررسی نظریه‌های جدید و قدیم درحوزه‌های مختلف علوم زلزله؛

- ارتقاء سطح علمی حوزه‌های مختلف زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله با انتشار تولیدات علمی در این حوزه‌ها؛

- ایجاد ارتباط و همکاری علمی-پژوهشی بین اساتید و پژوهشگران فارسی‌زبان حوزه‌های مختلف زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله.

- ترویج زبان فارسی، به مدد پیشرفت‌های علمی کشور، در منطقه و جهان. طی قرون گذشته، بخش عظیم و غیر قابل اغماضى از مواریث کهن بشریت، اعم از فلسفه، دین، علم ، اخلاق، عرفان و سیاست، به وسیله‌ی زبان فارسى به ابناء بشر منتقل شده است. چرا در روزگار ما چنین نشود؟

 خط مشی کلی و برنامه:

- انتشار نشریه به صورت فصلنامه‌ی علمی و پژوهشی در سطح ملی

- درج و انتشار مقالات علمی و پژوهشی منطبق با دستور العمل‌های کمیسیون محترم نشریات علمی کشور

- توسعه‌ی کیفی نشریه منطبق با ضوابط علمی بین‌المللی

- نمایه سازی نشریه در پایگاه‌های داخلی، منطقه ای و خارجی

- پذیرش مقالات بر اساس داوری علمی، مقالات نباید قبلاً در نشریه‌ی دیگری چاپ شده باشد. مقاله‌های ارائه شده در کنفرانس‌ها و مجامع علمی از این قاعده مستثنی هستند و می‌توانند پس از توسعه و تکمیل، مانند مقاله‌های دیگر ارزیابی و در صورت تأیید چاپ شوند.