داوران

فهرست داوران سال 1399

 

عنوان نام نام خانوادگی سازمان
دکتر یاسمین استوار ایزدخواه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
دکتر حسین امام جمعه مؤسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار
دکتر انوشیروان انصاری پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
دکتر اسماعیل ایزدی زمان آبادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
دکتر محمدرضا آروین دانشگاه فسا
دکتر شاهین برزو پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
دکتر مرتضی بسطامی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
دکتر فرهاد بهنام فر دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر مهنوش بیگلری دانشگاه رازی
دکتر فرخ پارسی زاده پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
دکتر مهدی پنجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
دکتر محمدرضا تابش پور دانشگاه صنعتی شریف
دکتر سعید تاری وردیلوی اصل دانشگاه ارومیه
دکتر حمید توحیدی فر پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
دکتر حمیدرضا توکلی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دکتر محمد علی جعفری صحنه‌سرایی پژوهشگاه نیرو و دانشگاه آزاد
دکتر یاسر جعفریان پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
دکتر جواد جلیلی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
دکتر غلام جوان دلوئی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
دکتر خالد حسامی آذر پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
دکتر اکبر حسنی پور دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
دکتر محمدرضا خانمحمدی دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر مهدی خداپرست دانشگاه قم
دکتر احمد رشیدی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران
دکتر نوید سلطانی دانشگاه اردکان
دکتر سعید سلطانی مقدم پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
دکتر عبداله سهرابی دانشگاه تهران
دکتر مهران سید رزاقی دانشگاه قزوین
دکتر علی شفیعی California State Polytechnic University, Pomona
دکتر شهرام شفیعی بافتی دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر منصور ضیائی‌فر پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
دکتر مسعود عامل سخی دانشگاه صنعتی قم
دکتر محمدرضا عباسی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
دکتر فرج‌اله عسکری پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
دکتر آرمین عظیمی نژاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دکتر مصطفی علامه زاده پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
دکتر عرفان علوی شرکت مهندسان مشاور سازه
دکتر حمید علی الهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
دکتر مهدی علیرضایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
دکتر غلامرضا قدرتی امیری دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر احسان کرکوتی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
دکتر افشین کلانتری پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
دکتر محسن کمالیان پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
دکتر علی لشکری دانشگاه صنعتی شیراز
دکتر سید حسین لواسانی دانشگاه خوارزمی تهران
دکتر افشین مشکوه الدینی دانشگاه خوارزمی
دکتر مهرداد مصطفی زاده پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
دکتر علی معصومی دانشگاه خوارزمی
دکتر مجید معهود پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
دکتر بابک منصوری پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
دکتر الهام مودب مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سراج
دکتر طارق مهدی مرکز تحقیقات، راه، مسکن و شهرسازی
دکتر کیارش ناصراسدی دانشگاه زنجان
دکتر اکبر واثقی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
دکتر علی اکبر یحیی آبادی دانشگاه دولتی بجنورد
دکتر مسعود یخچالیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
دکتر منصور یخچالیان دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی
دکتر علی یساقی دانشگاه تربیت مدرس