درباره نشریه

درباره مجله

فصلنامه علوم و مهندسی زلزله (ISSN:2476-6097) توسط پژوهشگاه  بین‌المللی زلزله‌شناسی و  مهندسی زلزله(IIEES)  و با مشارکت انجمن مهندسی زلزله (IEEA) منتشر می‌شود و هدف آن ارائه دانش روز و دستاوردهای علمی پژوهشی و نتایج تحقیقات کاربردی محققان فارسی‌زبان در حوزه‌های مختلف زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله و ایجاد محفلی برای ارتباط دانشمندان، مهندسان، متخصصان و دانشجویان با یکدیگر است.

خط‌مشی فصلنامه، انتشار مقالات اصیل در زمینه‌های کلی زیر، با ایجاد تعادل بین مقالات نظری و کاربردی در هر شماره از مجله است.

محورهای کلی موضوعات مجله به شرح زیر است:

   - زلزله‌شناسی و زلزله‌شناسی مهندسی

   - مهندسی سازه

   - مهندسی ژئوتکنیک

   - مدیریت خطرپذیری و بحران