هزینه‌ مقالات

به اطلاع محققین گرامی می‌رساند، در حال حاضر فصلنامه علوم و مهندسی زلزله هیچگونه هزینه‌ای بابت پردازش مقالات اعم از ثبت، داوری، ویراستاری، انتشار و ... دریافت نمی‌کند.