راهنمای نویسندگان

در حال حاضر فصلنامه علوم و مهندسی زلزله هیچگونه هزینه‌ای بابت پردازش مقالات اعم از ثبت، داوری، ویراستاری، انتشار و ...  دریافت نمی‌کند. 


دانلود فرم تعارض منافع


راهنمای نگارش مقالات

 

(عدم رعایت نکات زیر باعث بازگرداندن مقاله به نویسندگان و طولانی تر شدن پروسه بررسی مقاله خواهد شد)

1- نویسندگان باید پس از ثبت نام، مقالات خود را بر روی وبسایت فصلنامه به آدرس www.bese.ir بارگذاری کنند. پس از بارگذاری نامه‌ی اعلام وصول به طور خودکار برای نویسنده‌ ارسال خواهد شد.

2- مقالات باید در هر دو قالب MS Word  و PDF (یکی به عنوان فایل اصلی و دیگری به عنوان فایل الحاقی در وب‌سایت) به صورت تک ستونی ترجیحاً با فونت B Zar تهیه و ارسال شوند.

3- حجم مقاله باید بین 3500 تا 7500 لغت (حدود 10 صفحه با فاصله خطوط به صورت تک خطی) باشد. مقالات کمتر از 3500 کلمه در ردیف یادداشت پژوهشی قرار خواهند گرفت.

4- صفحه عنوان مقاله باید حتما شامل عنوان مقاله، اسامی نویسندگان و مشخصات کامل آنها (بند 5) با مشخص کردن نویسنده مسئول، چکیده مقاله و واژگان کلیدی باشد. از آنجاییکه داوری مقالات در فصلنامه به صورت داوری باز است، از حذف کردن مشخصات نویسنده از داخل مقاله اجتناب نمایید.

5- اطلاعات کامل نویسندگان شامل نام و نام خانوادگی، آخرین رتبه علمی، محل خدمت (مثال: گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه صنعتی شریف)، شهر، کشور و نشانی الکترونیکی آکادمیک باید درج شود.

6- عنوان مقاله ترجیحاً نباید از 15 کلمه تجاوز کند.

7- نویسنده‌ی مسئول باید عضو هیأت علمی باشد و یا معرفی‌نامه‌ای از ایشان ارائه نماید (دانشجویان دکتری مستثنی هستند).

8- چکیده‌ی فارسی مقاله با حجم حدود 250 کلمه تهیه شود و به طور اختصار اهداف و نتایج مقاله را در بر داشته باشد.

9- واژگان کلیدی نیز به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه شود.

10- برای مقالاتی که پذیرش می شوند ارائه چکیده مبسوط انگلیسی الزامی خواهد بود که پس از پذیرش مقاله (یا از ابتدا) لازم است که آنرا با حجم 600 تا 700 کلمه حداکثر در دو صفحه A4 با در بر گرفتن اهداف، روش کار و نتایج تهیه و ارسال گردد. چکیده مبسوط باید دارای اطلاعات کامل اعم از عنوان، واژگان کلیدی، و اسامی نویسندگان شامل نام و نام خانوادگی، آخرین رتبه علمی، محل خدمت، شهر، کشور و نشانی الکترونیکی آکادمیک و فاقد شکل و جدول باشد.

11- تمامی معادلات و عبارات ریاضی در متن و داخل جداول در محیط Equation 2003 تهیه شود. پیشنهاد می‌شود عبارات و کاراکترهای به کار رفته در مقاله به صورت جدول ضمیمه در انتهای مقاله آورده شود.

12- تمامی عبارات، اصطلاحات و اعداد و ارقام در جداول، نمودارها و شکل‌ها باید به فارسی باشد. جداول باید قابل ویرایش باشند.

13- موضوع جداول در بالای آنها و موضوع شکل‌ها و نمودارها در زیر آنها درج شود.

14- شکل‌ها با کیفیت حداقل 300 dpi طراحی شوند. فایل تمام شکل‌ها و نمودارها با فرمت tiff و با پس‌زمینه سفید رنگ در یک فایل زیپ شده ارائه شوند.

15- در صورت لزوم معادل انگلیسی کلمات فنی و تخصصی به صورت واژه‌نامه در انتهای مقاله با ذکر شماره و ترتیبی که در متن اشاره شده است درج شود.

16- همه‌ی مراجع باید به زبان انگلیسی (حتی مراجع فارسی با ذکر in Persian در انتهای آن) و بر اساس سبک استنادی APA تهیه شوند (یعنی در داخل متن نام نویسنده و سال انتشار و در مراجع انتهای مقاله به ترتیب الفبای نام خانوادگی) که جزئیات آن در زیر آورده شده است. برای تسهیل در تهیه مراجع می‌توانید به آدرس www.scribbr.com/citation/generator/apa نیز مراجعه نمایید:

مقاله با یک نویسنده:

Fukugawa, N. (2022). Effects of the quality of science on the initial public offering of university spinoffs: evidence from Japan. Scientometrics, 127(8), 4439-4455.

مقاله با دو نویسنده:

Haunschild, R. & Bornmann, L. (2022). Relevance of document types in the scores’ calculation of a specific field-normalized indicator: Are the scores strongly dependent on or nearly independent of the document type handling?. Scientometrics, 127(8), 4419-4438.

مقاله با سه نویسنده:

Vakkari, P., Chang, Y. W., & Järvelin, K. (2022). Largest contribution to LIS by external disciplines as measured by the characteristics of research articles. Scientometrics, 127(8), 4499-4522.

مقاله با بیش از سه نویسنده:

Wheeler, J., Pham, N. M., Arlitsch, K., & Shanks, J. D. (2022). Impact factions: assessing the citation impact of different types of open access repositories. Scientometrics, 127(8), 4977-5003.

کتاب:

Clough, R.W., & Penzien, J. (1975). Dynamics of Structures. Tokyo: Mc Graw-Hill Kogakusha.