شماره اختصاصی DOI برای فصلنامه علوم و مهندسی زلزله

به اطلاع اساتید ارجمند و دانش‌پژوهان گرامی می‌رساند، با پیگیری مجدّانه دبیرخانه مجلات، امکان اختصاص شماره DOI به مقالات فصلنامه علوم و مهندسی زلزله از سال 1400 به بعد میسر گردیده است.